27. redna seja 2010

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 9. 3. 2010

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 16. marec 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 27. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Študija o možnosti odpiranja kamnolomov na območju doline Bele
 5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – 2. obravnava
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane – skrajšan postopek
 7. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane
 8. Potrditev investicijskega programa »Razvojni center narave – RCN
 9. Potrditev identifikacije investicijskega projekta obnova Črnogovega kozolca za ureditev postojanke za oddih mimoidočih kolesarjev in pohodnikov – »Oaza za oddih«
 10. Potrditev identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča Zgornje Poljčane«
 11. Program dela Občinskega sveta Občine Poljčane za leto 2010
 12. Poročilo o izvajanju rekonstrukcij KRS Poljčane
 13. Odgovori na vprašanja in pobude
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: