4. izredna seja, 21. 5. 2014

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 12. 5. 2014

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) in  23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 21. 5. 2014, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

 

GRADIVA: