9. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 12. 10. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v petek, 19. oktobra 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta
 4. Izvolitev elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
 5. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane – 2. obravnava
 6. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane – hitri postopek
 7. Izdaja soglasja Občinskega sveta za namero ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejših
 8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane – 1. obravnava
 9. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane – 1. obravnava
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: