9. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, 8. januar 2020

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 31. 12. 2019

 

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 8. 1. 2020, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: