Imenovani predstavniki občine

Osnovna šola Poljčane

Predstavnice Občine Poljčane v svetu zavoda Osnovne šole Poljčane so

 • Darja BERA,
 • Klavdija MAJER in
 • Adrijana KRAJNC.

Imenovane so bile na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 26. 1. 2016.

 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Predstavnik Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je

 • Tomaž KOKOT

Imenovan je bila na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 28. 6. 2016.

 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Skupni predstavnik Občine Poljčane in Občine Makole v svetu javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je

 • Silvestra SAMASTUR

Imenovana je bila na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 19. 5. 2015.

 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Predstavnica Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je

 • Klavdija MAJER

Imenovana je bila na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 2. 2013.

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Predstavnica Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je

 • Nataša KRAJNC

Imenovana je bila na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 30. 1. 2013.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenska Bistrica

Predstavnik Občine Poljčane v svetu JSKD, OI Slovenska Bistrica je

 • Jasna OREŠIČ

Imenovana je bil na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 22. 3. 2016.

 

Senat za reševanje pritožb zoper policiste

Predstavnik javnosti Občine Poljčane v senatih za reševanje pritožb zoper policiste je

 • Jožef KOHNE

 

Skupščina javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predstavnik Občine Poljčane v skupščini javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. je

 • Viktor PUŠAVER

Imenovan je bil na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 18. 3. 2015.

 

Nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predstavnik Občine Poljčane v nadzornem svetu javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. je

 • Marjeta Krempl

Imenovana je bila na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 30. 1. 2013.