Sestava

 

SEZNAM ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLJČANE V MANDATU 2014 – 2018

Št. Priimek in Ime Politična stranka, lista
1. GANZITI Vladimir Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane
2. KODRIČ Slavko SDS
3. KOHNE Jožef SLS
4. KOKOT Tomaž SDS
5. KRAJNC Nataša SDS
6. LEŠNIK Ana Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane
7. MARZIDOVŠEK Tomaž NSI
8. POSLEK Cvetka Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane
9. PUŠAVER Viktor Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane
10. RAZBORŠEK Andro Neodvisna lista za Poljčane
11. SAMASTUR Silvestra SDS
12. URLEP Petra Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane
13. VALAND Franc DESUS
14. ZOBEC Vincenc neodvisni
15. ŽOLGER Olga NSI