Sestava

 

SEZNAM ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLJČANE V MANDATU 2018 – 2022

1  Franc Valand DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2  Jožef Kohne SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3  Lavra Slatenšek SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4  Tomaž Kokot SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5  Boris Kodrič SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6  Nataša Krajnc SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7  Andrej Samastur SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8  Janja Kodrič SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9  Robert Majer Lista Maje Bračko
10  Eva Jug Lista Maje Bračko
11  Vincenc Zobec Lista Staneta Kovačiča
12  Vladimir Ganziti Lista Staneta Kovačiča
13  Aleksandra Pirš Lista Staneta Kovačiča
14  Viktor Pušaver Lista Staneta Kovačiča
15  Tomaž Marzidovšek NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI