Zapisniki sej vaških odborov

Vaški odbori – tabela november 2016

 

 

Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 21. 4. 2015

 

Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 21. 4. 2015

 

Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Zapisnik 2. seje, 29. 5. 2015

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 22. 4. 2015

 

Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 21. 4. 2015

 

Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 21. 4. 2015

 

Delovna akcija VO Poljčane, 29. 5. 2015Vaški odbor za območje naselja Poljčane

Zapisnik 2. seje, 15. 5. 2015

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 22. 4. 2015

 

Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 22. 4. 2015

 

Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko

Zapisnik 1. seje, marec 2017

Spoštovani vaščani in vaščanke Spodnje Brežnice in Stanovskega

Zapisnik 2. seje september 2016

Zapisnik 1. seje VO april 2016

Zapisnik 4. seje, 18. 11. 2015

Zapisnik 3. seje, 22. 9. 2015

Zapisnik 2. seje, 21. 7. 2015

Zapisnik 1. seje, 7. 4. 2015

Zapisnik 1. konstitutivne seje, 22. 4. 2015