2. izredna seja, 9. 4. 2020

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 6. 4. 2020

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/2011) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v četrtek, 9. 4. 2020 ob 15. uri

izvedena na daljavo preko videokonference.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane – hitri postopek. Celotno gradivo z vsemi prilogami je dostopno na povezavi https://we.tl/t-RHFRXWVCeJ
  4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje bazenski kompleks (EUP ZGP3) – hitri postopek.

S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA:

Celotno gradivo z vsemi prilogami za točko 3 je dostopno na povezavi https://we.tl/t-RHFRXWVCeJ