Ajpes

www.ajpes.si

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je javna agencija za zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o poslovnih subjektih in bonitetna agencija. Ustanovljena je bila leta 2002 s Sklepom Vlade Republike Slovenije kot pravna oseba javnega značaja. Skupaj s sedežem v Ljubljani ima 13 organizacijskih enot (izpostave v Ljubljani, CeljuKopruKranjuKrškem,MariboruMurski SobotiNovi GoriciNovem mestuPostojniTrbovljah in Velenju).

AJPES opravlja naslednje naloge:

–       Naloge po javnem pooblastilu:

  • registracija poslovnih subjektov,  vodenje Poslovnega registra Slovenije in upravljanje sodnega registra kot njegovega dela, vodenje drugih registrov,
  • zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil,
  • statistična raziskovanja in zbiranja podatkov.

–       Tržne naloge:

  • dejavnost bonitetnega ocenjevanja, izdelava različnih vrst bonitetnih ocen, prodaja podatkovnih zbirk,
  • večstransko pobotanje obveznosti in terjatev poslovnih subjektov,
  • druge tržne storitve, ki izboljšujejo kakovost in varnost poslovnega okolja preko ponovne uporabe javnih podatkov.