Nepremičninska baza podatkov »Poslovni prostori in zemljišča v Podravju«

podravjeeuMariborska razvojna agencija je pripravila skupno spletno ponudbo poslovnih prostorov in zemljišč v Podravju. Glavni namen spletne podatkovne baze, podprte s strani Mestne občine Maribor, je privabljanje domačih in tujih investitorjev v regijo.

Podatkovna baza je bila vzpostavljena v okviru projekta City Network Graz – Maribor, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru čezmejnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. V projektu sodelujejo Mestna občina Maribor kot vodilni partner ter Mestna občina Gradec in Regionalna razvojna agencija Gradec z okolico kot projektna partnerja.

Cilj projekta je predvsem povezovanje (mreženje) mestnih uprav obeh mest, institucionalizacija in zagotavljanje kontinuitete vzpostavljenih odnosov med upravama, tako na politični kot tudi administrativni ravni. Vsebinski del projekta se navezuje na naslednja področja: »okolje in mobilnost«, »zelene površine in zelena mreža« ter »gospodarstvo in razvoj mest«. V okviru tega dela projekta pa so predvidene študije, razvojni načrti, pilotni primeri, ki bodo služili kot spodbuda za razvoj nadaljnjih skupnih projektov.

http://www.podravje.eu