Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane)

oskrbaspitnovodoObčini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Dostava pitne vode bo potekala z večjo zanesljivostjo, prav tako se bodo zagotovili rezervni vodni viri. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane) bo z izboljšavo vodovodnega sistema prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju občin Makole in Poljčane.

http://www.voda-dravinja.si/