Učilnica v naravi

Spletni multimedijski portal ucilnicavnaravi.si je osrednja predstavitvena točka projekta Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj (krajše: TR-ERM). Vsebine projekta promoviramo z imenom Učilnica v naravi. Projekt poteka na izbranih območjih celotne Slovenije, vsebinsko pa je umeščen v širši evropski prostor. Projekt vodi in povezuje ddr. Ana Vovk Korže.

http://www.ucilnicavnaravi.si/o-projektu/