Upravna enota Slovenska Bistrica

Upravna enota je upravni organ, ki opravlja upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji in na določenem teritoriju.
Upravna enota Slovenska Bistrica, s sedežem na naslovu Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, izvaja upravne naloge na območju občin: Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.

http://www.upravneenote.gov.si/slovenska_bistrica/