Združenje občin Slovenije

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 140 občin članic. Članica Združenja občin Slovenije je tudi Občina Poljčane.
Združenje občin Slovenije zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

http://www.zdruzenjeobcin.si