Volilna kampanja

Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018: Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je potrebno poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva, kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke in druge publikacije. Preberite več

___________________________

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane

___________________________

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018

Seznam plakatnih mest na območju občine Poljčane

___________________________

Pogoji za najem posebnih prostorov v lasti Občine Poljčane za namen organizacije predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v letu 2018

Obrazec vloge

___________________________

Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje

3.  9. 2018 – Začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti (8. odstavek 23. člena ZVRK)

3. 10. 2018 – Skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje (1. odstavek 16. člena ZVRK)

18. 10. 2018 – Skrajni rok, da se volilni komisiji lokalne skupnosti sporoči podatke o organizatorju in o TRR (2. odstavek 17. člena ZVRK)

19. 10. 2018 – Začetek volilne kampanje (2. člen ZVRK)

16. 11. 2018 – Ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka (2. člen ZVRK)

3. 12. 2018 – Skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest (1. odstavek 11. člena ZVRK)

3. 12. 2018 – Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču (5. odstavek 17. člena ZVRK)

18. 3. 2019 – Skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje. (1. odstavek 16. člena ZVRK)

2. 4. 2019 – Skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje na spletni portal AJPES (5.  odstavek 18. člena ZVRK)

Več na:  www.mju.si

___________________________

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti podatke o organizatorju volilne kampanje.

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (drugi odstavek 17. člena ZVRK) (OBR LV-16) 

___________________________