Razpis volitev
Splošno

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev t.j. do 13. 9. 2018 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Javni poziv

Predlog za člana volilnega odbora

Soglasje in izjava kandidata

_____________

 

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Poljčane in Župana Občine Poljčane v letu 2018

_____________

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2018, je za volitve članov občinskega sveta Občine Poljčane 36 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Poljčane je 42 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

______________

Rokovnik za izvedbo volilnih opravilza redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

Volilna kampanja
Obrazci

Pri volitvah se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom OBR LV-1 in LV-2) ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur oziroma list kandidatov v postopku kandidiranja in pri vložitvi kandidatur pri občinski volilni komisiji.

 

PREDPISANI OBRAZCI:

1. Podpora kandidaturi za župana (OBR LV-1)

2. Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (OBR LV-2)

Obrazec (LV-1 /LV-2) mora podpornik podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (upravne enote), nato pa ga oddati kandidatu oz. predlagatelju kandidata/liste kandidatov. 

 

INSTRUKTIVNI OBRAZCI:

Župan:

1. Kandidatura za župana (OBR LV-4)

2. Soglasje kandidata za župana (OBR LV-5)

3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (OBR LV-9)

4. Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za lokalne volitve (OBR LV-12)

 

Občinski svet:

1. Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta (proporcionalni volilni sistem) (OBR LV-7)

2. Soglasje kandidata za občinskega svetnika (OBR LV-8)

3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo/e kandidatov za člana občinskega sveta (proporcionalni volilni sistem) (OBR LV-11)

4. Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve (OBR LV-12)

 

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (drugi odstavek 17. člena ZVRK) (OBR LV-16) 

 

Obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Državne volilne komisije.

 

 

Zakonodaja
Povezave