Hospickafe Celje vabiGradnja Podvoza PoljčaneDobrodelni koncert za Luko BrajlihaObjava javnih razpisovJavni poziv “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za leto 2018Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – februar 2018Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica«2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvojKoledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – december 2017Obnova javne razsvetljave na območju občine PoljčaneVisoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcuZdravje v občini Poljčane 2017Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturiZbirni center za odpadke Poljčane – delovni časGradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Hospickafe Celje vabi

Slovensko društvo Hospic, OO Celje vabi na Hospickafe Celje, kjer bomo skupaj z gostjo, varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer, spregovorili o pomenu učinkovite paliativne oskrbe, kako jo zagotoviti, kdaj jo nuditi bolniku in njegovim svojcem.  

Gradnja Podvoza Poljčane

22. 2. 2018: Informacije o poteku gradnje Dela na postaji Poljčane se bodo odvijala na dveh območjih, železniški postaji in podvozu s podhodom pod železnico. Med tem, ko bodo dela na podvozu s podhodom posegala v okolje mesta, bodo dela na postaji le v območju le te. Glavna dela, s posegom v lokalno območje, se […]

Dobrodelni koncert za Luko Brajliha

Kulturno umetniško društvo Janko Živko Poljčane vabi na dobrodelni koncert za Luko Brajliha, ki bo v nedeljo 25. 2. 2018 ob 17.00 uri v telovadnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. Nastopajoči: – Ansambel Poskočni muzikanti – Godba na pihala KUD J. Živko Poljčane – Tamburaši Kavkler KUD J. Živko Poljčane – FD Košuta Poljčane – […]

Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja: 1.  Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018. Rok za prijavo: 16. 3. 2018. 2. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018. Rok za prijavo: 16. 3. 2018. 3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine […]

Javni poziv “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas obvešča, da je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/ objavljen JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov za sodelovanje v projektu “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!” Javni poziv bo odprt do 5. marca 2018 (upoštevane bodo prijave, prispele do vključno 6. marca 2018).      

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018

Občina Poljčane razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja za leto 2018. Popolne vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti izključno in samo s priporočeno pošto na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane v skladu z navodili Javnega razpisa. Občina Poljčane obvešča, da so sredstva Javnega razpisa za ohranjanje […]

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – februar 2018

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec februar 2018.                  

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica«

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica« in sicer v času od četrtka, 18. 1. 2018 do petka, 16. 2. 2018. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. 954/3-del, 243/5, 240/4, 240/5 in 240/7, vse k.o. 778 […]

2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Obveščamo vas, da je objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv je objavljen na spletni strani: http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/.  

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – december 2017

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec december 2017.                  

Obnova javne razsvetljave na območju občine Poljčane

Občina Poljčane obvešča, da bo v času od 27. 11. 2017 do predvidoma 31. 12. 2017, podjetje Elektro Unimont d.d. iz Slovenskih Konjic izvajalo obnovitvena dela na javni razsvetljavi na območju občine Poljčane. Zaradi del bo začasno moten promet na posameznih občinskih in državnih cestah. Prosimo za razumevanje.

Visoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcu

UČENCI OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE IMAJO JEDILNIK S HRANO NAJVEČJEGA ŠTEVILA LOKALNIH PONUDNIKOV V ZG. PODRAVJU Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že od leta 2014 zelo dobro sodeluje z lokalnimi ponudniki hrane (12 ponudnikov v letu 2015). Od celotne vrednosti javnega naročila so dosegli 19,65 % od zakonsko dovoljenih 20 % za naročilo hrane lokalnim […]

Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani, okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v […]

Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi

Občina Poljčane želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo: • […]

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 26.01.2018
Gradnja Podvoza Poljčane
Renata Golob | 26.01.2018 13:06

22. 2. 2018: Informacije o poteku gradnje Dela na postaji Poljčane se bodo odvijala na dveh območjih, železniški postaji in podvozu s podhodom pod železnico. Med tem, ko bodo dela na podvozu s podhodom posegala v okolje mesta, bodo dela na postaji le v območju le te. Glavna dela, s posegom v lokalno območje, se […]Več

Dobrodelni koncert za Luko Brajliha
Renata Golob | 06.02.2018 15:26

Kulturno umetniško društvo Janko Živko Poljčane vabi na dobrodelni koncert za Luko Brajliha, ki bo v nedeljo 25. 2. 2018 ob 17.00 uri v telovadnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. Nastopajoči: – Ansambel Poskočni muzikanti – Godba na pihala KUD J. Živko Poljčane – Tamburaši Kavkler KUD J. Živko Poljčane – FD Košuta Poljčane – […]Več

Objava javnih razpisov
Renata Golob | 15.02.2018 08:15

Občina Poljčane objavlja: 1.  Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018. Rok za prijavo: 16. 3. 2018. 2. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018. Rok za prijavo: 16. 3. 2018. 3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine […]Več

Poročilo o odzivnosti vabljenih v Program SVIT
Renata Golob | 14.02.2018 10:31

Objavljamo Poročilo o odzivnosti vabljenih v Program SVIT od 1.1.2017 do 31.12.2017 v Zdravstveni regiji Maribor  Več

Javni poziv “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!
Renata Golob | 14.02.2018 10:18

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas obvešča, da je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/ objavljen JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov za sodelovanje v projektu “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!” Javni poziv bo odprt do 5. marca 2018 (upoštevane bodo prijave, prispele do vključno 6. marca 2018).      Več

Hitre povezave