Javna razprava o predlogu Proračuna za leto 2020

Občinski svet Občine Poljčane je na 8. redni seji, dne 20. 11. 2019, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2020 in sprejel Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2020.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah: