Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane