Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020