Obvestilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Obveščamo vas, da bo v skladu z 19. členom Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja in sicer v času od torka, 1. 10. 2019 do srede, 30. 10. 2019. Dokument bo razgrnjen v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane. Ogled gradiva je možen v ponedeljek, torek in petek v času od 8. do 12. ure ter v sredo od 10. do 14. ure. Predlog modelov je javno objavljen tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije: https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo v petek, 18. 10. 2019 od 10. do 13. ure v prostorih Razstavišča MO Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 na posebnih obrazcih, ki jih dobite na Portalu MVN ali na občini. Če je predlog vezan na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni, se ga posreduje občini. Če je predlog vezan na drug element modelov, se ga pošlje na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: vrednotenje@gov.si.

Od 1. 10. 2019 je na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen tudi poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.