Poziv poveljnika civilne zaščite občine Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 12.05)