Zahvala poveljnika Civilne zaščite občine Poljčane