Proračun

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. Je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik.

Proračun sprejeme Občinski svet na predlog župana z odlokom o proračunu občine.

 

 

PRORAČUN 2020
Proračun Občine Poljčane 2019
Proračun Občine Poljčane 2018
Proračun Občine Poljčane 2017
Proračun Občine Poljčane 2016
Proračun Občine Poljčane 2015
Proračun občine Poljčane 2014
Proračun Občine Poljčane 2013
Proračun Občine Poljčane 2012
Zaključni račun proračuna 2011