Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in občane Občine Poljčane, k predložitvi predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane.

Pisne predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do petka 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.