Javno povabilo/poziv k oddaji ponudb za izvajanje gostinskih storitev na prireditvi ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane

Občina Poljčane  objavlja javno povabilo zainteresiranim ponudnikom gostinskih storitev  za izvajanje gostinskih storitev na prireditvah ob 11. občinskem prazniku Občine Poljčane.

Vlogo z izpolnjenimi obrazci je potrebno oddati  v tajništvo Občine Poljčane v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za izvajanje gostinskih storitev«. Vloga mora biti oddana najkasneje do 13. 5. 2019 do 12. ure osebno v tajništvo Občine Poljčane.