Ponovni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane – predsednika in namestnika predsednika ter 3 članov komisije in njihovih namestnikov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, k predložitvi predlogov za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si