Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2018
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018