JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2018
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE POLJČANE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018