Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
Javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
JAVNI RAZPIS SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE 2019

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2019. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti izključno in samo s priporočeno pošto od vključno 11. 3. 2019 od 0:00 ure dalje.

 

OBVESTILO o porabi sredstev za Podukrep: 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Obveščamo, da so sredstva za Podukrep: 1.1  Posodabljanje  kmetijskih  gospodarstev v celoti porabljena.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2018
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE POLJČANE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018

Občina Poljčane obvešča, da so sredstva Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za leto 2018  za UKREP 1, Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  in UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, v celoti porabljena, zato se na navedena ukrepa ni možno več prijaviti.