Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020
Podaljšanje rokov za oddajo vlog na javne razpise (objava 17. 3. 2020 ob 10.12)

Spoštovani,

zaradi razširitve okužbe COVID-19 coronavirus bodo vsi roki za oddajo javnih razpisov, ki se iztečejo v času do preklica epidemije ustrezno podaljšani. O novih rokih za oddajo vlog vas bomo pravočasno obvestili. Spremljajte objave na naši spletni strani.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020
javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini poljčane za leto 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020. Razpisni rok se zaključi z iztekom dne 31. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je razpisni rok za oddajo vlog podaljšan do nadaljnjega. Nov rok za oddajo vlog bo objavljen vsaj 7 dni pred iztekom. Spremljajte objave na spletni strani.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV IN SPONZORSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2020
javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Javni razpis za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
Objava prostega delovnega mesta
Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo v letu 2019
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020.

Zadnji dan za vložitev prijav na javni razpis je sreda, 9. oktober 2019.

Za študijsko leto 2019/2020, se na podlagi predloga komisije za štipendiranje, iz seznama deficitarnih poklicev potrdijo naslednji deficitarni poklici, za katere veljajo posebni pogoji za pridobitev štipendije:

  1. Inženir strojništva
  2. Zdravnik
  3. Inženir elektronike

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019 – ponovitev
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

Objavljamo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Poljčane. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev.

 

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
Javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.