Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo premoženja v najem
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo premoženja v brezplačno uporabo
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo
Javni poziv za oddajo pobud za spremembo in dopolnitev OPN Občine Poljčane
Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

Občina Poljčane objavlja »Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja«.

Predmet javnega zbiranja ponudb je osebni avtomobil znamke Suzuki, tip SX4 4×4 1,6 Deluxe, letnik 2009. Več preberite v priloženem besedilu.

Rok za predložitev ponudb je 27. 7. 2020 do 11. ure.«

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Rok za predložitev predlogov je : 21. 8. 2020 do 12. ure v tajništvo občine.

 

Objava javnega naročila z razpisno dokumentacijo GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ŠOLSKEGA IGRIŠČA OB OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE
Podaljšan rok za vpis otrok v vrtec
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Občina Poljčane objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane
Načrt javne razsvetljave Občine Poljčane
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem
Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za vaške odbore za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje dodatnih članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično dodatna 2 člana in dodatnega člana za območje naselja Poljčane, je potrebno oddati vključno do petka, 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

 

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane – predsednika in namestnika predsednika ter 3 članov komisije in njihovih namestnikov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, k predložitvi predlogov za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane.

Pisne predloge za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do 16. 8. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

 

UPORABA TENIS IGRIŠČ
Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom POLJČANE – širitev pridobivalnega prostora
Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika/predsednico in člane/članice Občinske volilne komisije Občine Poljčane ter njihove namestnike

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Poljčane poziva politične stranke in liste v Občini Poljčane, druge organizacije občanov in občane Občine Poljčane, da podajo oz. posredujejo pisne predloge kandidatov za predsednika/predsednico in namestnika predsednika/predsednice ter člane/članice in namestnike članov/članic Občinske volilne komisije Občine Poljčane vključno do 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in občane Občine Poljčane, k predložitvi predlogov kandidatov za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane.

Pisne predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Poljčane je potrebno oddati vključno do petka 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.

 

 

 

Ponovni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično in za območje naselja Poljčane.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno petka, 14. 6. 2019 do 12.00 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si