Imenovani predstavniki občine

Osnovna šola Poljčane

Predstavnice Občine Poljčane v svetu zavoda Osnovne šole Poljčane so

 • Darja BERA,
 • Klavdija MAJER in
 • Adrijana KRAJNC.

Imenovane so bile na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 26. 1. 2016.

 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Predstavnik Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

 • Eva JUG

 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Skupni predstavnik Občine Poljčane in Občine Makole v svetu javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je

 • Nataša KRAJNC

Imenovana je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 3. 2017.

 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Predstavnica Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je

 • Vera MAROVT

Imenovana je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 3. 2017.

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Predstavnica Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je

 • Olga ŽOLGER

Imenovana je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 3. 2017.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenska Bistrica

Predstavnik Občine Poljčane v svetu JSKD, OI Slovenska Bistrica je

 • Jasna OREŠIČ

Imenovana je bil na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 22. 3. 2016.

 

Senat za reševanje pritožb zoper policiste

Predstavnik javnosti Občine Poljčane v senatih za reševanje pritožb zoper policiste je

 • Jožef KOHNE

 

Skupščina javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predstavnik Občine Poljčane v skupščini javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. je

 • Viktor PUŠAVER

Imenovan je bil na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 18. 3. 2015.

 

Nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predstavnik Občine Poljčane v nadzornem svetu javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. je

 • Marjeta Krempelj

Imenovana je bila na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 18. 5. 2017.