Župan in podžupan

Župan

Na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010 je bil za župana Občine Poljčane izvoljen Stanislav Kovačič.

 

Podžupan

Župan je na podlagi 33. člena Statuta Občine Poljčane za podžupana imenoval člana občinskega sveta Mirka Slatenška.