Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ, ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011, ZIntPK – UPB2) in v drugih zakonih.

http://www.kpk-rs.si