Uradni list Republike Slovenije

O podjetju Uradni list
Temeljno poslanstvo podjetja Uradni list je bilo vrsto let le objavljanje zakonov, predpisov in drugih javnih objav. Od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije je podjetje založnik glasila Uradni list Republike Slovenije. Že v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja je podjetje začelo izdajati tudi drugo pravno literaturo in je do danes preraslo v enega od najpomembnejših izdajateljev in založnikov na tem področju.
Leta 2007 je bilo uradno glasilo kot ena od dveh uradnih izdaj na voljo tudi na spletu. Spletna izdaja je postajala čedalje pomembnejša in je zagotavljala hiter dostop do podatkov javnega značaja.
1. aprila 2010 je postala elektronska različica edina uradna izdaja Uradnega lista Republike Slovenije, tiskano različico pa podjetje Uradni list izdaja kot komercialno izdajo.
Podjetje je danes nosilec številnih informacijskih projektov – Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), portala PIS Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (www.pisrs.si), Registra lokalnih predpisov www.rpls.pisrs.si , svojo dejavnost pa širi tudi na področje seminarsko-izobraževalne dejavnosti in v trženje oglasnega prostora.

http://www.uradni-list.si