Uradno glasilo slovenskih občin

Uradno glasilo slovenskih občin izhaja od leta 2005 po načelu enotne izdaje. Posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uradna izdaja Uradnega glasila slovenskih občin je elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani www.lex-localis.info. Na željo naročnika pa je zagotovljen natis elektronske izdaje glasila. Uradno glasilo slovenskih občin izhaja dvakrat mesečno oziroma po potrebi. Odgovorni urednik je doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik.
Občina Poljčane, od dne 3. 12. 2011, splošne akte občine objavlja v Uradnem glasilu slovenskih občin.

http://www.lex-localis.info