ZZZS izpostava Slovenska Bistrica

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil ustanovljen 1. marca 1992 na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Danes deluje kot javni zavod, katerega osnovna funkcija je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja – zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih sredstev za kakovostno uresničevanje pravic iz tega naslova. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem prispevkov, zajemajo pravice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil (“boleznine”, potne stroške, pogrebnine in posmrtnine).
Zavod ima 10 Območnih enot in 45 izpostav na območju Slovenije. Poleg tega ima še področno enoto Informacijski center in Direkcijo.
Za območje občine Poljčane deluje Območna enota ZZZS Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica.

http://www.zzzs.si/zzzs/imenik.nsf/o/E1D985FADACD11AAC12570FA00346B51