Razpis volitev
Splošno
Volilna kampanja
Zakonodaja
Obrazci

Pri volitvah se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom – LV1 in LV2) ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur oz. list kandidatov v postopku kandidiranja ter pri vložitvi kandidatur pri občinskih volilnih komisijah

 

PREDPISANI OBRAZCI

1. Podpora kandidaturi za župana – Obrazec LV – 1

2. Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kanidatov za volitve članov občinskega sveta – Obrazec LV – 2

3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore

 

INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Objavljeni instruktivni obrazci predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Poljčane in Občinska volilna komisija Občine Poljčane ne jamčita odškodninsko ali kako drugače

 

ŽUPAN

1. Kandidatura za župana Občine Poljčane – Obrazec LV- 4

2. Podpora kandidaturi za župana – Obrazec LV-1

3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana občine – Obrazec – LV- 6

4. Soglasje kandidata za župana – Obrazec – LV – 5

 

OBČINSKI SVET

1. Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je določila politična stranka – Obrazec – LV – 7

2. Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Poljčane, ki so jo določili volivci s podpisovanjem – Obrazec – LV – 9

3. Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta – Obrazec – LV – 2

4. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta – Obrazec – LV – 12

5. Soglasje kandidata za občinskega svetnika – Obrazec – LV – 8

 

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK) – instruktivni obrazec

Povezave