Upravna enota Slovenska Bistrica

Upravna enota Slovenska Bistrica, s sedežem na naslovu Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, izvaja upravne naloge na območju občin: Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.

Upravne naloge osnovnega državnega teritorialnega sistema splošne pristojnosti na prvi stopnji se praviloma izvajajo preko upravnih enot, ki zagotavljajo kakovostno in enako raven storitev na območju celotne države. Da so upravne storitve maksimalno dosegljive vsem krajanom oz. državljanom, pa kot način dela poslujejo še krajevni uradi. V Upravni enoti Slovenska Bistrica tako poslujeta krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici. V obeh navedenih krajevnih uradih izvajamo prav vse naloge, ki jih je objektivno moč opraviti dislocirano, to je izven sedeža upravne enote in tudi na ta način skušamo zagotoviti strankam kar najbolj prijazno poslovanje.

 Upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu Poljčane, so: 

 1. Osebne izkaznice
 2. Potne listine
 3. Matične zadeve (priznanje očetovstva, prijava smrti, izpiski iz matičnega registra)
 4. Smrtovnice
 5. Prijava-odjava prebivališča
 6. Potrjevanje obrazcev podpore volivcev
 7. Upravne overitve
 8. Evidenca gospodinjstev
 9. Potrdila iz uradnih evidenc
 10. Prijava sklenitve zakonske zveze
 11. Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
 12. Temeljna kvalifikacija za voznike motornih vozil
 13. Vozniška dovoljenja
 14. Vožnja kandidata za voznika s spremljevalcem
 15. Priglasitev na vozniški izpit
 16. Reklamacija vozniškega dovoljenja
 17. Postopek z odvzetim, prevzetim (vrnitev) ali pogrešanim prometnim ter vozniškim dovoljenjem
 18. Ugotavljanje dolžne skrbnosti zaradi pogrešanja vozniškega ali prometnega dovoljenja
 19. Prijava na praktični in teoretični del vozniškega izpita
 20. Izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
 21. Ponudbe o prodaji kmetijskih zemljišč, gospodarstev in gozdov (ponudb ne sprejema, obeša jih na oglasno desko in po preteku roka za objavo odstranjuje)

Upravna enota Slovenska Bistrica je s svoje strani podvzela vse, da je približala storitve prebivalcem in občanom. Vsi skupaj si želimo, da bodo občani nudene upravne storitve na krajevnih uradih v čim večji meri tudi koristili in s tem upravičili sedanjo časovno dinamiko delovanja krajevnega urada v Poljčanah tudi v prihodnje.

 

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02/ 805 5500 in 02/ 805 55 32
Telefaks: 02/ 805 55 66
Spletni naslov: http://www.upravneenote.gov.si/slovenska_bistrica

Poslovni čas:

PON  08:00 – 15:00
TOR  08:00 – 15:00
SRE  07:00 – 17:00
ČET  08:00 – 15:00
PET  08:00 – 13:00

Uradne ure:

PON 08:00 – 15:00
TOR 08:00 – 15:00
SRE 07:00 – 17:00
ČET ni uradnih ur
PET 08:00 – 13:00

KRAJEVNI URAD POLJČANE

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Tel.: 02/ 803 36 00

Uradne ure:

TOR od 08:00 do 11:30 in od 12:00 do 15:00
PET od 08:00 do 11:30 in od 12:00 do 13:00

Šola

Občina Poljčane je ustanovila javni zavod Osnovna šola Poljčane, z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane (Uradni list RS, št. 112/07 in 26/10).

V letu 2016 je Občinski svet Občine Poljčane sprejel nov odlok (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Uradno glasilo slovenskih občin, št. ( 48/16 in popr. 52/16),  na podlagi katerega se je šola preimenovala po znanem slovenskem pesniku, pisatelju in prevajalcu, ki je svoja otroška leta preživljal v Poljčanah.

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane je samostojna šola, v kateri poteka 9 letni program. Poslanstvo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane predstavljata vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javno  veljavnim programom. Več informacij najdete na njihovi spletni strani.

 BRBRE 1509-023

OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Dravinjska cesta 26
2319 Poljčane
Telefon: 02/829 58 10 (tajništvo)
Faks: 02/829 58 12
e-pošta: o-poljcane.mb@guest.arnes.si
spletni naslov: www.ospoljcane.si

Vrtec

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradni list RS, št. 81/08 in spremembe)

URADNI NASLOV:

VRTEC »OTONA ŽUPANČIČA« SLOVENSKA BISTRICA
Zidanškova ulica 1/a
2310 Slov. Bistrica
tel.: 02/ 80 51 420
fax: 02/ 80 51 430
e-pošta: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si
spletni naslov: www.vrtec-slobistrica.com

 

Na območju občine Poljčane delujeta dve enoti, in sicer:

Vrtec Poljčane

Vrtec Poljčane
Dravinjska cesta 28
2319 Poljčane

tel.:  02/ 80 33 460 – oddelki otrok prvega starostnega obdobja

02/ 80 33 455 – oddelki otrok drugega starostnega obdobja

02/ 80 33 461 – kuhinja

 

POSLOVALNI ČAS:

PON 05:30 – 16:00
TOR 05:30 – 16:00
SRE 05:30 – 16:00
ČET 05:30 – 16:00
PET 05:30 – 16:00


VrtecStudenice

Vrtec Studenice
Studenice 53
2319 Poljčane

tel.: 02/ 80 33 465

 

POSLOVALNI ČAS:

PON 05:30 – 15:30
TOR 05:30 – 15:30
SRE 05:30 – 15:30
ČET 05:30 – 15:30
PET 05:30 – 15:30

 

Knjižnica

Javni zavod Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, so z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ustanovile občine Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica in Poljčane. Na območju občine Poljčane deluje dislocirana enota Knjižnica Poljčane.

 

Kontaktni podatki:

OSREDNJA KNJIŽNICA SLOVENSKA BISTRICA
Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02/ 805 51 00 in 02/ 805 51 08
Telefaks: 02/ 805 51 07
Spletni naslov: http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/

Delovni čas:

PON 08:00 – 18:00
TOR 08:00 – 16:00
SRE 11:00 – 18:00
ČET 08:00 – 16:00
PET 08:00 – 18:00
SOB 08:00 – 13:00

 Poletni delovni čas: 

      PON:     08:00 – 18:00

      TOR:     08:00 – 15:00

      SRE:       11:00 – 18:00

      ČET:     08:00 – 15:00

      PET:     08:00 – 15:00

Foto: Jernej RakKNJIŽNICA POLJČANE
Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane
Tel. 02/ 829 01 00 (01)

Spletni naslov: http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/knjiznica-poljcane.html

Delovni čas:

PON 11:00 – 18:00
TOR  08:00 – 14:00
ČET 11:00 – 18:00

Ure pravljic: vsak pon. od okt. do mar. ob 17.00 uri

Poletni delovni čas: 

      PON:     09:00 – 15:00

      ČET:      11:00 – 18:00

Glasbena šola

Občina Slovenska Bistrica je ustanovila Javni vzgojno – izobraževalni zavod Glasbena šola Slovenska Bistrica, z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 54/20101).

Kontaktni podatki:

GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
Ozka ulica 1
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/81 811 109
Telefaks: 02/81 81 109

e-pošta: tajnistvo@glasbena-sb.si

spletni naslov: http://glasbena-sb.splet.arnes.si/

Uradne ure:

PON 11:00 – 14:00
TOR 11:00 – 14:00
SRE 11:00 – 16:00
ČET 11:00 – 14:00
PET 11:00 – 13:00

 

Enota zavoda deluje tudi na območju občine Poljčane, na naslovu Bistriška cesta 64, 2319 Poljčane.

Center za socialno delo

Center za socialno delo Slovenska Bistrica je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Preko javnih pooblastil nudi pomoč posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in težav ter zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki jih je sprejela država.

Center pokriva občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole.

 

Kontaktni podatki:
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA
Ljubljanska cesta 16
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02/ 805 07 63
telefaks: 02 805 07 77
e-pošta: gpcsd.slovb@gov.si
spletni naslov: http://csd-slovenija.org/sl/center/csd-slovenska-bistrica

Banka

V občini Poljčane ima sedež ena bančna enota, in sicer Poslovalnica Poljčane Nova KBM.

Foto: Jernej RakNOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
POSLOVALNICA POLJČANE
Bistriška cesta 60
2319 Poljčane
Telefon: 02/ 229 18 30
Telefaks: 02/ 802 52 71
Spletni naslov: http://www.nkbm.si/poslovalnice?zip=2319

DELOVNI ČAS:

PON 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00
TOR 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00
SRE 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00
ČET 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00
PET 08:30 – 12:00 13:30 – 17:00

 

Pošta

V občini Poljčane deluje poslovalnica Pošte Slovenije, in sicer Poslovna enota Pošta 2319 Poljčane.

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
PE POŠTA 2319 POLJČANE
Bistriška cesta 26
2319 Poljčane
Telefon: 02/ 803 31 90
Telefaks: 02/ 803 31 94
Spletni naslov: www.posta.si

 

DELOVNI ČAS:

PON 08:00 – 18:00
TOR 08:00 – 18:00
SRE 08:00 – 18:00
ČET 08:00 – 18:00
PET 08:00 – 18:00
SOB 08:00 – 12:00

 

Policijska postaja

Na območju občine Poljčane je, za neposredno opravljanje nalog policije, v okviru Policijske uprave Maribor, ustanovljena Policijska postaja Slovenska Bistrica. Za občane Poljčan je dvakrat tedensko odprta policijska pisarna, ki se nahaja v stavbi Občine Poljčane, kjer lahko občani prijavljajo zadeve, ki ne zahtevajo takojšnega policijskega ukrepanja, pridejo po nasvet, se informirajo ter se pogovorijo o težavah oziroma varnostni problematiki v kraju.

 

Kontaktni podatki:

POLICIJSKA UPRAVA MARIBOR
Maistrova ulica 2, 2000 Maribor
Tel.: 02/222 12 00
Fax.: 02/222 13 58
e-pošta: pumb@policija.si
spletni naslov: http://www.policija.si


POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska 21b, 2310 Slovenska Bistrica
Tel. 02/ 843 29 00
e-pošta: pp_sl_bistrica.pumb@policija.si

Komandir: Aleksander LUBEJ


POLICIJSKA PISARNA POLJČANE
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Tel. 02/ 802 52 02

Uradne ure:

TOR 10:00 – 12:00
ČET 17:00 – 19:00

Vodja policijskega okoliša: Marjan PRIMEC

Vozni redi

Dobre prometne povezave so dandanes nepogrešljiv del vsakdanjega življenja.

V občini Poljčane je organiziran tako železniški kot avtobusni javni potniški promet.

Podrobnejše informacije o voznih redih, cenah in ponudbah:

ŽELEZNIŠKI PROMET

Foto: Jernej RakSLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o.
ŽELEZNIŠKA POSTAJA POLJČANE
Bistriška cesta 50
2319 Poljčane
Telefon: 02/292 54 65

http://www.slo-zeleznice.si/

http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi

 

AVTOBUSNI PROMET
AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE POLJČANE
(v neposredni bližini železniške postaje)

Več informacij o voznem redu:

Arriva Slovenija:

http://193.95.251.195:35544/VozniRedi2/

http://arriva.si/

VOZNI REDI OD 1. 9. 2019 DALJE PREVOZNIKA ARRIVA

VOZNI REDI OD 1. 10. 2019 DALJE PREVOZNIKA ARRIVA NA RELACIJI MAKOLE – POLJČANE

Izletnik Celje:
https://www.e-karta.si/bus4i_vr/izletnik/f?p=VOZNIREDI:HOME:3194928722596264::NO

INFORMACIJE O SUBVENCIONIRANIH VOZOVNICAH IJPP ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2018/2019  

http://arriva.si/news/subvencionirani-prevozi-v-solskem-letu-20182019/

BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE OBČANE IN INVALIDE

       

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

DOM dr. Jožeta Potrča Poljčane je javni socialno varstveni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nahaja se v Zgornjih Poljčanah in sodi med največje tovrstne zavode v državi. V letu 2013 je zavod odprl svojo enoto v Slovenski Bistrici.

Foto: Jernej Rak

 

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Potrčeva ulica 1
2319 Poljčane
Telefon: 02/829 59 20, 041 731 567 (centrala)
Telefaks: 02/802 56 75
e-pošta:  info@dom-poljcane.si
spletni naslov: http://www.dom-poljcane.si/

 

 

DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA
Tomšičeva ulica 33
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/818 58 00
Telefaks: 02/818 58 01
e-pošta:  bistrica@dom-poljcane.si
spletni naslov: http://www.dom-poljcane.si/

Komunala

Na območju občine Poljčane, za izvajanje gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, skrbi podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o..

 

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d. o. o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/ 80 55 400
Telefaks: 02/ 80 55 410
e-pošta: info@komunala-slb.si
spletni naslov: http://www.komunala-slb.si/index.php?q=stran/informacije

 

ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO
Travniška ulica 12X
2331 Pragersko
Telefon: 02/ 80 37 077
E-pošta: odlagalisce@komunala-slb.si

URADNE URE ZA STRANKE:

PON 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
SRE 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
PET 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00

 

DELOVNI ČAS BLAGAJNE:

PON 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
TOR 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
SRE 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
ČET 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
PET 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00

 

ČRPANJE, ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ TER ČIŠČENJE KANALIZACIJE

se lahko naroči na telefonsko številko 02/ 84 30 024 ali po faxu: 02/ 80 55 410 od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.

RAVNANJE Z ODPADKI:

Obratovalni čas Odlagališča Pragersko: od ponedeljka do sobote od 7.00 do 18.00. Ob nedeljah in praznikih je Odlagališče Pragersko zaprto za vse dovoze.

NOVI CENIK RAVNANJA Z ODPADKI:

Objavljamo novi cenik ravnanja z odpadki, ki velja od 1. 12. 2019 dalje:

OKP

OKP d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve iz Rogaške Slatine na območju občine Poljčane skrbi za redno in kvalitetno oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo.

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Celjska cesta 12
3250 Rogaška Slatina

Telefon: 03/ 81 21 400
Telefaks: 03/ 81 21 415
e- pošta: tajnistvo@okp.si
spletni naslov: http://www.okp.si/

Okvare na vodovodnem omrežju lahko sporočate na:

 • telefonsko številko: 03/ 81 21 405 vsak dan med 06.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure
 • tel. številko: 031 532 094 v času izven delovnega časa.

 

Video: http://www.generationawake.eu/sl

Elektro
Kabelski sistem

Kabelski ponudnik televizijskih storitev, telefonije in širokopasovnega dostopa do interneta na območju občine Poljčane je podjetje Telemach d.o.o.

 

TELEMACH ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 21
1000 Ljubljana
Telefon: 059 188 600
Telefaks: 059 188 601
e-pošta: info@telemach.si
spletni naslov: http://www.telemach.si/

 

Poslovalnica Slovenska Bistrica
Čopova ulica 2-4
2310 Slovenska Bistrica

Brezplačna telefonska številka: 080 22 88

e-pošta: info@kabel-tv.si

Delovni čas Poslovalnice Slovenska Bistrica:

od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure; plačilo računov od 8.00 do 15.30 ure

sobota od 8.00 do 12.00 ure; plačilo računov od 8.00 do 11.30 ure