Razvojni center narave
Družbene dejavnosti
Pokopališče
Premoženjsko pravne zadeve
Okolje in prostor