Brezplačna delavnica – Spremeni sebe in spremenil boš svetJavno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročilaNova telovadna skupinaJavni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane  v letu 2017Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017Koledar dogodkov in prireditev občine Poljčane – februar 2017Informacije za uporabnike dimnikarskih storitevORGANIZIRANOST ZIMSKE SLUŽBE V ZIMSKI SEZONI 2016/2017 NA OBMOČJU OBČINE POLJČANEPotrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturiZdravje v občini Poljčane 2016Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni časGradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Brezplačna delavnica – Spremeni sebe in spremenil boš svet

Vabimo vas na brezplačno delavnico “Spremeni sebe in spremenil boš svet”. Delavnico bo vodil g. Ivan Jurgec. Prijavite se na naslovu:  www.jurgecivan.com/spremeni-sebe-poljcane.html  

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila

Občina Poljčane obvešča o javni razgrnitvi: Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila za OPN Poljčane. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, vsak delovni dan občinske uprave v času od 8.00 do 13.00 ure. Javna razgrnitev bo potekala […]

Nova telovadna skupina

Koronarni klub Maribor obvešča člane telovadne skupine in občane občine Poljčane, da prične  NOVA TELOVADNA SKUPINA , ki zajema bolnike s težavami ožilja in srca, bolnike s prebolelim infarktom, angino pektoris, bajpasi, zvišanim krvnim tlakom, sladkorjem in holesterolom,  s TELOVADBO V SREDO DNE  7. 9. 2016 OB 19 URI V PROSTORIH DOMA ŠPORTA IN KULTURE […]

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017. Obrazci vlog bodo objavljeni dne 7. 3. 2017 ob 15:00 uri.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2017. Rok za vložitev prijave: 15. marec 2017 do 15.00 ure

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Obveščamo vas, da je Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017, z dnem 20. 2. 2017 razveljavljen!

Koledar dogodkov in prireditev občine Poljčane – februar 2017

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu februarju 2017.  

Informacije za uporabnike dimnikarskih storitev

S 1.1.2017 je stopil v veljavo Zakon o dimnikarskih storitvah. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dodatne informacije v zvezi z dimnikarskimi storitvami, katere lahko preberete spodaj:    

ORGANIZIRANOST ZIMSKE SLUŽBE V ZIMSKI SEZONI 2016/2017 NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE

Vseh posledic sneženja se ne da sanirati naen­krat. Zato je pomembno, da občani razu­mejo način delovanja in s svojim razumevanjem prioritet ter strpnostjo pripomorejo k hitremu in učinkovite­mu ukrepanju. S tem namenom vas želimo v nadaljevanju seznaniti z iz­vedbenim programom zimske službe, s katerim je urejeno njeno delovanje in verjamemo, da bomo s tem odgo­vorili […]

Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi

Občina Poljčane želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo: • […]

Zdravje v občini Poljčane 2016

Prikaz Zdravje v občini Poljčane 2016 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in definicije kazalnikov najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si Več podatkov o zdravju najdete na spletni strani http://podatki.nijz.si  

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 30.01.2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila
Renata Golob | 30.01.2017 09:46

Občina Poljčane obvešča o javni razgrnitvi: Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila za OPN Poljčane. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, vsak delovni dan občinske uprave v času od 8.00 do 13.00 ure. Javna razgrnitev bo potekala […]Več

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017
Renata Golob | 21.02.2017 08:09

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017. Obrazci vlog bodo objavljeni dne 7. 3. 2017 ob 15:00 uri.Več

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2017
Renata Golob | 14.02.2017 09:05

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2017. Rok za vložitev prijave: 15. marec 2017 do 15.00 ureVeč

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Renata Golob | 14.02.2017 08:58

Obveščamo vas, da je Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017, z dnem 20. 2. 2017 razveljavljen!Več

Koledar dogodkov in prireditev občine Poljčane – februar 2017
Renata Golob | 02.02.2017 12:21

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu februarju 2017.  Več

Hitre povezave