Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane10. občinski praznik Občine PoljčaneVpliv in pomen prvega vratnega vretenca – atlasa – na zdravje in življenjeJavno naročilo “Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas”9. MTB kolesarski vzpon na Boč 201810. poljčanski tekTenis igrišče v PoljčanahGradnja Podvoza PoljčaneKoledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – maj 2018Objava javnih razpisovObvestilo o zapori lokalne ceste Makole – Jelovec – KrasnaVodomec ModražeJavni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najemJavni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za leto 2018Visoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcuZdravje v občini Poljčane 2017Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni časGradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Poslovanje z e-računiProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Cene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane

Občina Poljčane obvešča, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 22. redni seji občinskega sveta 15. maja 2018 sprejel informacijo o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane. Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane so objavljena spodaj. Vpogled v […]

10. občinski praznik Občine Poljčane

Objavljamo spored prireditev ob praznovanju 10. občinskega praznika Občine Poljčane.                

Vpliv in pomen prvega vratnega vretenca – atlasa – na zdravje in življenje

Društvo Ošuh in Branislav Jurgec vabita na  predavanja z naslovom “Vpliv in pomen prvega vratnega vretenca – atlasa – na zdravje in življenje”. Predavanje bo dne 28. 6. 2018 ob 18.00 uri,  v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane. Vstopnine ni! Vabljeni!    

Javno naročilo “Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas”

Občina Poljčane, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018), objavlja razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila NMV. Predmet jadnega naročila je “Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas”

9. MTB kolesarski vzpon na Boč 2018

Vabljeni na 9. MTB kolesarski vzpon na Boč! Zbirališče in prijave: 8:30-9:45 Prvomajski trg Zgornje Poljčane (nasproti gostilne Kajtna) 270m n.v. Start: 10:00 Prijave in pogoji udeležbe: – Predprijave se zbirajo do 30.5.2018 na naslov: mtb.boc@gmail.com – Ob prijavi navedite: Ime; Priimek; leto rojstva Startnine ni!

10. poljčanski tek

V počastitev občinskega praznika vas vabimo na 10. poljčanski tek, ki bo v soboto, 2. junija 2018, s pričetkom ob 9.00 uri. Tek se bo odvijal na igriščih Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane in na kros progi ob potoku Brežnica in ob reki Dravinji. Vabljeni!  

Tenis igrišče v Poljčanah

Občina Poljčane obvešča, da sta tenis igrišči v Kopališki ulici v Zg. Poljčanah urejeni za igranje tenisa. V uporabi sta dve igrišči, ki sta na voljo brezplačno vsak dan od 8. do 21. ure, razen v torek in četrtek od 15. do 17. ure, ko sta igrišči rezervirani za teniško šolo. Za uporabo tenis igrišč je […]

Gradnja Podvoza Poljčane

22. 5. 2018: Informacije o poteku gradnje  Podvoz Poljčane Dela na podvozu so v zaključni fazi izvedbe varovanja gradbene jame ( 1. faza ). Predvidoma bo varovanje zaključeno v zadnjem tednu maja 2018. Pripravlja se preusmeritev prometa na obvozno cesto ob Cesti ob Železnici, kamor bo promet preusmerjen v začetku meseca junija 2018. Po končanju […]

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – maj 2018

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec maj 2018                 Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane obvešča, da bo 3. vinogradniški pohod smer Hošnica dne 2. 6. 2018 ob 9.00 (zbor) in ne 26. 5. 2018.    

Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja:  Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2018  Rok za oddajo vlog je vključno 5. 6. 2018 do 12. ure. in Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2018 Rok za oddajo vlog je vključno do 10. […]

Obvestilo o zapori lokalne ceste Makole – Jelovec – Krasna

Obveščamo občane, da je lokalna cesta št. 440701 Makole – Jelovec – Krasna, v naselju Hrastovec pod Bočem, v bližini hiše s št. 12, zaradi plazu do nadaljnjega zaprta.    

Vodomec Modraže

Objavljamo posnetek vodomca v Modražah. Avtor posnetka je Vouk Ferdinand.

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018. Razpisni rok prične teči 12. 3. 2018 in se zaključi, ko se porabijo razpisana sredstva, oziroma najkasneje 15. 11. 2018.

Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Poljčane objavlja Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem  

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018

Občina Poljčane razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja za leto 2018. Popolne vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti izključno in samo s priporočeno pošto na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane v skladu z navodili Javnega razpisa. Občina Poljčane obvešča, da so sredstva Javnega razpisa za ohranjanje […]

Visoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcu

UČENCI OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE IMAJO JEDILNIK S HRANO NAJVEČJEGA ŠTEVILA LOKALNIH PONUDNIKOV V ZG. PODRAVJU Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že od leta 2014 zelo dobro sodeluje z lokalnimi ponudniki hrane (12 ponudnikov v letu 2015). Od celotne vrednosti javnega naročila so dosegli 19,65 % od zakonsko dovoljenih 20 % za naročilo hrane lokalnim […]

Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani, okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v […]

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 25.05.2018
Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane
Renata Golob | 25.05.2018 12:46

Občina Poljčane obvešča, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 22. redni seji občinskega sveta 15. maja 2018 sprejel informacijo o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane. Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane so objavljena spodaj. Vpogled v […]Več

Obvestilo OKP
Renata Golob | 23.05.2018 08:31

OKP Rogaška Slatina d.o.o. obvešča, da bo danes 23. 5. 2018 med 10.00 in 14.00 uro, motena oskrba s pitno vodo na območju Globokega ob Dravinji. Prosijo za razumevanje.Več

10. občinski praznik Občine Poljčane
Renata Golob | 22.05.2018 14:34

Objavljamo spored prireditev ob praznovanju 10. občinskega praznika Občine Poljčane.                Več

Javno naročilo “Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas”
Renata Golob | 21.05.2018 14:50

Občina Poljčane, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018), objavlja razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila NMV. Predmet jadnega naročila je “Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas”Več

Posnetek 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 15. 5. 2018
Renata Golob | 17.05.2018 10:30

Objavljamo posnetek 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 15. 5. 2018.Več

Hitre povezave