Razstava gobRazpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015Obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgovJavno naročilo gradnje po odprtem postopku »Gradnja zbirnega centra za odpadke v Občini Poljčane«.Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2015/2016Začetek nove kurilne sezone in priprava kurilnih napravKoledar dogodkov  in prireditev – oktober in november 2015Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov  pri Okrožnem sodišču v MariboruVarna pot v šolo – pobudaPripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistemaPlečnikova medalja 2015Otroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Razstava gob

Gobarsko društvo Lisička Maribor vabi na razstavo gob. Razstava bo na ogled v soboto, 17. 10. 2015 med 8.00 in 18.00 uro ter nedeljo, 18. 10. 2015 med 8.00 in 18.00 uro. Vabljeni.

Razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015

Občina Poljčane objavlja Razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015.

Obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

Občina Poljčane objavlja obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.

Javno naročilo gradnje po odprtem postopku »Gradnja zbirnega centra za odpadke v Občini Poljčane«.

Občina Poljčane je, dne 6. 10. 2015, na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14-ZDU-1), na portalu javnih naročil objavila JAVNO NAROČILO gradnje po odprtem postopku »Gradnja zbirnega centra za odpadke v Občini Poljčane«.  

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2015/2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog: vključno do petka, 23. oktobra 2015 do 13.00 ure

Začetek nove kurilne sezone in priprava kurilnih naprav

Občina Poljčane vas, v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, vabi na brezplačno predavanje “Začetek nove kurilne sezone in priprava kurilnih naprav”. Po predavanjih bodo potekala tudi individualna energetska svetovanja.

Koledar dogodkov in prireditev – oktober in november 2015

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo v občini Poljčane odvijali v mesecih oktobru in novembru.

Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Mariboru

Okrožno sodišče v Mariboru, je v Uradnem listu RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru. Kandidate za sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet) predlagajo tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. […]

Varna pot v šolo – pobuda

V akciji Varna pot v šolo posebno pozornost namenjamo začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, kot tudi ostalim osnovnošolcem, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in morajo ponoviti pravila varnega ravnanja v prometu. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje,  ne […]

Pripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistema

Spoštovani. Dela pri izgradnji vodooskrbnega sistema prehajajo v zaključno fazo. Izteka se čas, ko lahko izvajalce opozorimo na morebitne pomanjkljivosti, ki ste jih opazili po opravljenih delih na trasi novega vodovodnega sistema. Pri tem se primerjalno osredotočite na stanje terena pred posegom in stanje po opravljenih delih. Novo stanje ne sme poslabšati predhodnih razmer. Prosimo vas, […]

Plečnikova medalja 2015

Za Vrtec Poljčane so arhitekti prejeli Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo. http://www.drustvo-dal.si/index.php?nav=200&sel_id=2013&jezik=SL&row Preberite prispevek:  

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 13.10.2015
Razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015
Renata Golob | 13.10.2015 11:21

Občina Poljčane objavlja Razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015.Več

Obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov
Renata Golob | 13.10.2015 09:17

Občina Poljčane objavlja obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.Več

Javno naročilo gradnje po odprtem postopku »Gradnja zbirnega centra za odpadke v Občini Poljčane«.
Renata Golob | 07.10.2015 09:34

Občina Poljčane je, dne 6. 10. 2015, na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14-ZDU-1), na portalu javnih naročil objavila JAVNO NAROČILO gradnje po odprtem postopku »Gradnja zbirnega centra za odpadke v Občini Poljčane«.  Več

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2015/2016
Renata Golob | 06.10.2015 14:50

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog: vključno do petka, 23. oktobra 2015 do 13.00 ureVeč

Koledar dogodkov in prireditev – oktober in november 2015
Renata Golob | 28.09.2015 08:43

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo v občini Poljčane odvijali v mesecih oktobru in novembru.Več

Hitre povezave