Javni razpis za izvajanje energetskega pogodbeništva  pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini PoljčaneNova telovadna skupinaJavni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjoJavni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2016/2017Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni časSvečana prireditev ob preimenovanju osnovne šoleMatjaž Javšnik – StriptizPo Afriki z motorjemNastop učencev glasbene šolePrimeri dobrih praks pri obnovi kulturnih spomenikov našega okoljaKoledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – oktober 2016Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Letni programi Občine Poljčane za leto 2016Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Javni razpis za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za izvajanje energetskega pogodbeništva  pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane. Javni razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 66/2016, pod številko objave: Ob-3221/16. Rok za oddajo vlog je: 21. 12. 2016 do 10.00 ure.

Nova telovadna skupina

Koronarni klub Maribor obvešča člane telovadne skupine in občane občine Poljčane, da prične  NOVA TELOVADNA SKUPINA , ki zajema bolnike s težavami ožilja in srca, bolnike s prebolelim infarktom, angino pektoris, bajpasi, zvišanim krvnim tlakom, sladkorjem in holesterolom,  s TELOVADBO V SREDO DNE  7. 9. 2016 OB 19 URI V PROSTORIH DOMA ŠPORTA IN KULTURE […]

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2016/2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2016/2017. Rok za vložitev vlog: 26. 10. 2016 do 13.00 ure. 

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).

Svečana prireditev ob preimenovanju osnovne šole

Osnovna šola Poljčane vabi na svečano prireditev ob preimenovanju osnovne šole po pesniku, pisatelju, prevajalcu in akademiku Kajetanu Koviču. Gostje prireditve: Nina Brala, Ciril Zlobec …

Matjaž Javšnik – Striptiz

Športno kulturno društvo nasmehni se vabi na predstavo Matjaža Javšnika, z naslovom Striptiz. Vstopnice: www.1ka.si/javsnik ali na tel. 030 922 282 ter eno uro pred prireditvijo. Vabljeni!

Po Afriki z motorjem

Vabimo vas na predavanje Katje Soršak z naslovom “Po Afriki z motorjem”

Nastop učencev glasbene šole

Glasbena šola Slovenska Bistrica, Oddelek Poljčane, vabi na skupni javni nastop učencev glasbene šole.

Primeri dobrih praks pri obnovi kulturnih spomenikov našega okolja

Turistično društvo Lucija vabi na predavanje z naslovom “Primeri dobrih praks pri obnovi kulturnih spomenikov našega okolja”. Predaval bo profesor Srečko Štajnbaher. Vabljeni.

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – oktober 2016

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo v občini Poljčane, odvijali v mesecu oktobru 2016.  

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016. Vloge lahko oddate v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljete po pošti. Občina Poljčane obvešča, da je zaradi porabe sredstev za ukrep 1 (Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na […]

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Letni programi Občine Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja: – Letni program športa Občine Poljčane za leto 2016 – Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2016 in – Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 21.10.2016
Javni razpis za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane
Renata Golob | 21.10.2016 17:56

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za izvajanje energetskega pogodbeništva  pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Poljčane. Javni razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 66/2016, pod številko objave: Ob-3221/16. Rok za oddajo vlog je: 21. 12. 2016 do 10.00 ure.Več

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Renata Golob | 21.10.2016 12:59

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.Več

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2016/2017
Renata Golob | 11.10.2016 15:20

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2016/2017. Rok za vložitev vlog: 26. 10. 2016 do 13.00 ure. Več

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas
Renata Golob | 10.10.2016 12:04

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).Več

Prvo mednarodno planinsko orientacijsko tekmovanje na Pokljuki
Renata Golob | 06.10.2016 14:37

V najzahtevnejši in najštevilčnejši kategoriji odraslih, je, na prvem mednarodnem planinskem orientacijskem tekmovanju, ki je potekalo od 30. septembra do 2. oktobra 2016 na Pokljuki, zmagalo Planinsko društvo Poljčane! Čestitke! Preberite več: http://www.pzs.si/novice.php?pid=11287Več

Hitre povezave