Javni poziv za vstop v članstvo LAS Dobro za nasJavni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2015Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine“Na Bizeljsko in še malo naokoli”Obvestilo občanom!Koledar prireditev in dogodkov – avgust 2015Koledar prireditev in dogodkov – julij 2015Pripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistemaJavno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnineAkcija “Človek posadi, čebela opraši”Plečnikova medalja 2015Otroški igrišči v javni uporabiObvestilo Lovske družine PoljčanePoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Javni poziv za vstop v članstvo LAS Dobro za nas

Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za nas bo, v programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. V ta namen soo 20.07.2015 objavili Javni poziv za vstop oz. članstvo v LAS Dobro za nas. Več informacij o Uredbi – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, vsebino javnega […]

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2015

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2015. Rok za oddajo vlog: 21. 8. 2015 do 12.00 ure.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ponovno objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine: posamezni del  št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel (ID 779-176-10); nestanovanjski prostor, v 1. etaži,  na naslovu Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca). Rok […]

“Na Bizeljsko in še malo naokoli”

Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane organizira strokovno ekskurzijo »Na Bizeljsko in še malo naokoli«. Odhod izpred vinogradniške kleti Vinogradniško sadjarskega društva v Poljčanah, dne 27. 06. 2015  predvidoma ob 7.45. Več.

Obvestilo občanom!

Občina Poljčane občane in občanke naselij Spodnje Poljčane, Poljčane, Lušečka vas in Čadramska vas obvešča, da se v navedenih naseljih v mesecu juliju 2015 izvajajo terenska dela za potrebe izdelave geodetskega posnetka za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Poljčanah. Občane in občanke prosimo za sodelovanje in razumevanje ter jih […]

Koledar prireditev in dogodkov – avgust 2015

Objavljamo koledar prireditev in dogodkov, ki se bodo odvijali na območju občine Poljčane, v mesecu avgustu 2015.   KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV – AVGUST 2015

Koledar prireditev in dogodkov – julij 2015

Objavljamo koledar prireditev in dogodkov, ki se bodo odvijali na območju občine Poljčane, v mesecu juliju 2015.  

Pripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistema

Spoštovani. Dela pri izgradnji vodooskrbnega sistema prehajajo v zaključno fazo. Izteka se čas, ko lahko izvajalce opozorimo na morebitne pomanjkljivosti, ki ste jih opazili po opravljenih delih na trasi novega vodovodnega sistema. Pri tem se primerjalno osredotočite na stanje terena pred posegom in stanje po opravljenih delih. Novo stanje ne sme poslabšati predhodnih razmer. Prosimo vas, […]

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine: posamezni del  št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel (ID 779-176-10); nestanovanjski prostor, v 1. etaži,  na naslovu Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca). Rok za […]

Akcija “Človek posadi, čebela opraši”

Župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič je v okviru vseslovenske akcije »Človek posadi, čebela opraši« posadil lipo, ki je slovensko avtohtono medovito drevo in simbol naše dežele. S tem se je tudi Občina Poljčane pridružila vseslovenski akciji, katere cilj je, da se čebelam preko zasaditve medovitih rastlin omogočiti boljšo pašo.  

Plečnikova medalja 2015

Za Vrtec Poljčane so arhitekti prejeli Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo. http://www.drustvo-dal.si/index.php?nav=200&sel_id=2013&jezik=SL&row Preberite prispevek:  

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Obvestilo Lovske družine Poljčane

Lovska družina Poljčane objavlja da bo od 20.03.2015 dalje izvajala na uradno registriranem strelišču-strelskih vadbiščih  pri lovski koči nad Studenicami interne družinske treninge-strelsko vadbo s strelnim orožjem in sicer s malokalibrsko puško na tarčo gamsa in druge vrste tarč ter s puško z gladko cevjo na glinaste golobe in sicer marcu dne 20. in 21. V naslednjih mesecih pa bomo […]

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 31.07.2015
Obvestilo zasebne zobozdravstvene ambulante Tafi Jamal, dr. dent. med.
Renata Golob | 31.07.2015 12:16

Zasebna zobozdravstvena ambulanta Tafi Jamal, dr. dent. med., obvešča, da bo, zaradi rednega letnega dopusta v času od 27. 7. 2015 do 17. 8. 2015, zaprta.   V primeru bolečine se oglasite v zobni ambulanti v Mariboru, Zdravstevni dom dr. A. Drolca, Svetozarevska ulica 21, Maribor, tel.: 02/2510 641.Več

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvi polovici leta 2015
Renata Golob | 29.07.2015 16:55

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)  objavljamo Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvi polovici leta 2015.Več

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015
Renata Golob | 22.07.2015 16:59

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015.Več

Javni poziv za vstop v članstvo LAS Dobro za nas
Renata Golob | 20.07.2015 12:38

Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za nas bo, v programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. V ta namen soo 20.07.2015 objavili Javni poziv za vstop oz. članstvo v LAS Dobro za nas. Več informacij o Uredbi – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, vsebino javnega […]Več

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2015
Renata Golob | 16.07.2015 07:56

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2015. Rok za oddajo vlog: 21. 8. 2015 do 12.00 ure.Več

Hitre povezave