Razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaDavčne blagajne in poslovanje z gotovino po 1. 1. 2016 ter predstavitev nove uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetijiBrezplačen tečaj španščineKoledar dogodkov  in prireditev – oktober in november 2015Varna pot v šolo – pobudaPripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistemaPlečnikova medalja 2015Otroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”

V prostorih Občine Poljčane je na ogled razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”, avtorice Renate Korošec, članice društva Zakladov Dravinjske doline – Dravinjski unikati. Razstavo si lahko ogledate vsak dan, v poslovnem času občine, do 31. 12. 2015. 

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Davčne blagajne in poslovanje z gotovino po 1. 1. 2016 ter predstavitev nove uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Kmetijska svetovalna služba Slovenska Bistrica vabi na predavanje “Davčne blagajne in poslovanje z gotovino po 1. 1. 2016″ ter predstavitev nove uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Predavala bosta Helena Kapun in Srečko Rajh. Vabljeni!

Brezplačen tečaj španščine

Občina Poljčane vabi občane na brezplačen tečaj španščine, ki se bo izvajal v Razvojnem centru narave vsak torek od 18.00 do 19.30 ure. Tečaj se bo pričel v mesecu novembru in je namenjen občanom občine Poljčane od 15. leta starosti dalje. Prijava je možna do zapolnitve mest (25 oseb) na telefon 051 632 247 ali […]

Koledar dogodkov in prireditev – oktober in november 2015

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo v občini Poljčane odvijali v mesecih oktobru in novembru.

Varna pot v šolo – pobuda

V akciji Varna pot v šolo posebno pozornost namenjamo začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, kot tudi ostalim osnovnošolcem, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in morajo ponoviti pravila varnega ravnanja v prometu. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje,  ne […]

Pripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistema

Spoštovani. Dela pri izgradnji vodooskrbnega sistema prehajajo v zaključno fazo. Izteka se čas, ko lahko izvajalce opozorimo na morebitne pomanjkljivosti, ki ste jih opazili po opravljenih delih na trasi novega vodovodnega sistema. Pri tem se primerjalno osredotočite na stanje terena pred posegom in stanje po opravljenih delih. Novo stanje ne sme poslabšati predhodnih razmer. Prosimo vas, […]

Plečnikova medalja 2015

Za Vrtec Poljčane so arhitekti prejeli Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo. http://www.drustvo-dal.si/index.php?nav=200&sel_id=2013&jezik=SL&row Preberite prispevek:  

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 27.11.2015
Posnetek 4. izredne seje Občinskega sveta Občine POljčane
Renata Golob | 27.11.2015 07:43

Obveščamo vas, da si lahko ogledate posnetek 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila dne 24. 11. 2015.Več

Razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”
Renata Golob | 26.11.2015 12:53

V prostorih Občine Poljčane je na ogled razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”, avtorice Renate Korošec, članice društva Zakladov Dravinjske doline – Dravinjski unikati. Razstavo si lahko ogledate vsak dan, v poslovnem času občine, do 31. 12. 2015. Več

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015
Renata Golob | 25.11.2015 10:22

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]Več

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja
Renata Golob | 24.11.2015 09:37

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]Več

Glasovanje poslancev o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
Renata Golob | 20.11.2015 10:52

Objavljamo spisek poimenskega glasovanja poslancev o ZIPRS1617.Več

Hitre povezave