Razstava likovnih del – Bogomir JurtelaKoledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – november 2017Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada PoljčaneObiskovalec Oaze za oddih v Zgornjih PoljčanahVisoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcu9. poljčanski tekTenis igrišča v PoljčanahObjava javnih razpisovZdravje v občini Poljčane 2017Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017Informacije za uporabnike dimnikarskih storitevPotrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturiZbirni center za odpadke Poljčane – delovni časGradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Razstava likovnih del – Bogomir Jurtela

V prostorih občine je od srede, 3. 11. 2017, možen ogled razstave likovnih del avtorja Bogomirja Jurtele. Ogled razstave je možen vsak dan, v poslovnem času Občine Poljčane. Vabljeni.    

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – november 2017

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev za mesec november 2017.    Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica obvešča, da predavanje na temo: “Možganska telovadba”, dne 23. 11. 2017,  O D P A D E .

Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Inšpektorat Republike Slovenije za delo organizira brezplačno delavnico z naslovom “Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov“. Delavnica bo potekala v torek, 14. 11. 2017 med 12.00 in 15.00 uro, v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane, Bistriška cesta 68, Poljčane. Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko […]

Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada Poljčane

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da bo krajevni urad v Poljčanah v petek, dne 1. 9. 2017 zaprt. Prav tako navedeni krajevni urad do nadaljnjega ne bo posloval ob sredah, predvidoma do konca leta. Uradne ure na Krajevnem uradu Poljčane tako ostajajo: – v torek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do […]

Obiskovalec Oaze za oddih v Zgornjih Poljčanah

Objavljamo posnetek “obiskovalca” Oaze za oddih v Zgornjih Poljčanah (Avtor: Franc Brumec)

Visoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcu

UČENCI OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE IMAJO JEDILNIK S HRANO NAJVEČJEGA ŠTEVILA LOKALNIH PONUDNIKOV V ZG. PODRAVJU Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že od leta 2014 zelo dobro sodeluje z lokalnimi ponudniki hrane (12 ponudnikov v letu 2015). Od celotne vrednosti javnega naročila so dosegli 19,65 % od zakonsko dovoljenih 20 % za naročilo hrane lokalnim […]

9. poljčanski tek

Objavljamo rezultate in fotografije 9. poljčanskega teka. Galerija  

Tenis igrišča v Poljčanah

Občina Poljčane obvešča, da je tenis igrišče na Kopališki ulici v Poljčanah  urejeno za igranje tenisa. Urejena sta dva igrišča.    

Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja: 1. Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017 Razpisni rok prične teči 26. 4. 2017 in se zaključi, ko se porabijo razpisana sredstva za posamezen sklop, oziroma najkasneje 15. 11. 2017.  

Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani, okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v […]

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017. Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2017 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev.   Informacije o MKČN za naše občane.  http://www.komunala-slb.si/uploads/1/3/5/4/13544879/mkcn_brosura_poljcane_web-1.pdf  

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017.   Občina Poljčane obvešča, da je zaradi porabe sredstev za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje […]

Informacije za uporabnike dimnikarskih storitev

S 1.1.2017 je stopil v veljavo Zakon o dimnikarskih storitvah. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dodatne informacije v zvezi z dimnikarskimi storitvami, katere lahko preberete spodaj:    

Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi

Občina Poljčane želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo: • […]

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 08.11.2017
Samooskrba Podravja – predstavitev Občine Poljčane
Renata Golob | 08.11.2017 13:33

Občine Miklavž na Drav. polju, Rače-Fram in Hoče-Slivnica so v okviru projekta Samooskrba Podravja v svojo sredino povabile ga. Jelko Lovrenčič, ki je predstavila Občino Poljčane kot primer dobre prakse na področju samooskrbe. Prispevek o dogodku tudi na TV Miklavž, v 14.22 minuti. https://vimeo.com/241597198Več

Razstava likovnih del – Bogomir Jurtela
Renata Golob | 08.11.2017 11:32

V prostorih občine je od srede, 3. 11. 2017, možen ogled razstave likovnih del avtorja Bogomirja Jurtele. Ogled razstave je možen vsak dan, v poslovnem času Občine Poljčane. Vabljeni.    Več

Posnetek 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 18. 10. 2017
Renata Golob | 30.10.2017 15:12

Objavljamo posnetek 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 18. 10. 2017.Več

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – november 2017
Renata Golob | 27.10.2017 13:02

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev za mesec november 2017.    Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica obvešča, da predavanje na temo: “Možganska telovadba”, dne 23. 11. 2017,  O D P A D E .Več

Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.
Renata Golob | 25.10.2017 08:32

Inšpektorat Republike Slovenije za delo organizira brezplačno delavnico z naslovom “Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov“. Delavnica bo potekala v torek, 14. 11. 2017 med 12.00 in 15.00 uro, v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane, Bistriška cesta 68, Poljčane. Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko […]Več

Hitre povezave