Objava javnih razpisovJavni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine PoljčaneZdravje v občini Poljčane 2017Teden ljubiteljske kulture, 12. – 21. maj 2017Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.Postavitev majskih drevesPotopisno predavanje: Po Jakobovi poti ali El Camino de SantiagoNova telovadna skupinaObjava javnih razpisovKoledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – april 2017Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017Lovska družina Poljčane obvešča!Informacije za uporabnike dimnikarskih storitevPotrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturiZbirni center za odpadke Poljčane – delovni časGradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja: 1. Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017 Razpisni rok prične teči 26. 4. 2017 in se zaključi, ko se porabijo razpisana sredstva za posamezen sklop, oziroma najkasneje 15. 11. 2017. 2. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občne Poljčane v […]

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane. Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2017 do 10. ure (v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane).

Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani, okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v […]

Teden ljubiteljske kulture, 12. – 21. maj 2017

Teden ljubiteljske kulture preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. V Tednu ljubiteljske kulture osveščamo javnost o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V okviru TLK ljubiteljski ustvarjalci pripravijo okrog 1000 dogodkov vseh kulturnih zvrsti. TLK nastaja […]

Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva politične stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane, kot soustanoviteljice javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v nadzorni svet javnega podjetja. Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika […]

Postavitev majskih dreves

Občina Poljčane obvešča predstavnike vaških odborov, da lahko podajo vlogo za sofinanciranje postavitve majskih dreves na območju občine Poljčane.

Potopisno predavanje: Po Jakobovi poti ali El Camino de Santiago

Planinsko društvo Poljčane vabi na potopisno predavanje: “Po Jakobovi poti ali El Camino de Santiago” Predstavitev bo vodila Danica Veselko, pridružil se ji bo domačin Vinko Pekovšek, ki je tudi že prehodil pot. Vstop prost. Vljudno vabljeni!

Nova telovadna skupina

Koronarni klub Maribor obvešča člane telovadne skupine in občane občine Poljčane, da prične  NOVA TELOVADNA SKUPINA , ki zajema bolnike s težavami ožilja in srca, bolnike s prebolelim infarktom, angino pektoris, bajpasi, zvišanim krvnim tlakom, sladkorjem in holesterolom,  s TELOVADBO V SREDO DNE  7. 9. 2016 OB 19 URI V PROSTORIH DOMA ŠPORTA IN KULTURE […]

Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja: – Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017 Rok: 8. maj 2017 do 12. ure   – Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017 Rok: 8. maj 2017 do 12. ure   – […]

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – april 2017

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, na območju občine Poljčane, odvijali v mesecu aprilu 2017.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017. Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2017 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev.   Informacije o MKČN za naše občane.  http://www.komunala-slb.si/uploads/1/3/5/4/13544879/mkcn_brosura_poljcane_web-1.pdf  

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2017.   Občina Poljčane obvešča, da je zaradi porabe sredstev za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje […]

Lovska družina Poljčane obvešča!

Vse člane LD Poljačne obveščamo, da se bo v skladu  dogovorom s strelskim referentom Lešnik Joškom vršil pristrel pušk risanic isti dan pred lovskim posvetom tj. v sredo 26.aprila od 16.00 ure dalje na Pritenskem.    Lovska družina Poljčane objavlja da bo od 16.3.2017 dalje izvajala na uradno registriranem strelišču-strelskih vadbiščih pri lovski koči nad […]

Informacije za uporabnike dimnikarskih storitev

S 1.1.2017 je stopil v veljavo Zakon o dimnikarskih storitvah. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dodatne informacije v zvezi z dimnikarskimi storitvami, katere lahko preberete spodaj:    

Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi

Občina Poljčane želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo: • […]

Zbirni center za odpadke Poljčane – delovni čas

Delovni čas Zbirnega centra za odpadke v Zgornjih Poljčanah je: – vsak torek: od 15.00 do 19.00 ure (razen ob praznikih) in – vsako soboto: od 7.00 do 11.00 ure (razen ob praznikih).

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 26.04.2017
Objava javnih razpisov
Renata Golob | 26.04.2017 08:39

Občina Poljčane objavlja: 1. Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017 Razpisni rok prične teči 26. 4. 2017 in se zaključi, ko se porabijo razpisana sredstva za posamezen sklop, oziroma najkasneje 15. 11. 2017. 2. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občne Poljčane v […]Več

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane
Renata Golob | 21.04.2017 13:13

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane. Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2017 do 10. ure (v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane).Več

Zdravje v občini Poljčane 2017
Renata Golob | 19.04.2017 09:59

Spoštovani, okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v […]Več

Teden ljubiteljske kulture, 12. – 21. maj 2017
Renata Golob | 18.04.2017 14:47

Teden ljubiteljske kulture preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. V Tednu ljubiteljske kulture osveščamo javnost o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V okviru TLK ljubiteljski ustvarjalci pripravijo okrog 1000 dogodkov vseh kulturnih zvrsti. TLK nastaja […]Več

Posnetek 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Renata Golob | 13.04.2017 15:14

Objavljamo posnetek 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 11. 4. 2017.Več

Hitre povezave