Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnineJavni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2016Obrazi vseživljenjskega učenjaKoledar dogodkov in prireditev – september 2016Kako kaj vaše zdravje?Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”Nova telovadna skupinaDar jeseni 2016Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneTeniška igrišča v PoljčanahVideo snemanje občinskih cest na območju občine PoljčaneSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Letni programi Občine Poljčane za leto 2016Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Poljčane je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine: – posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca). Rok […]

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2016. Rok za oddajo vlog je vključno 14. 10. 2016 do 12. ure.

Obrazi vseživljenjskega učenja

Ljudska univerza Slovenska Bistrica organizira program Obrazi vseživljenjskega učenja, v katerem  se boste seznanili z digitalno fotografijo, naučili uporabljati fotoaparat na naših mobilnih telefonih in prenesti slike iz telefona na računalnik. Šli boste tudi na teren in fotografirali zanimivosti iz okolja in dogodke, predvsem pa ljudi. Prvo srečanje bo v sredo 7.  9.  2016 ob 17. […]

Koledar dogodkov in prireditev – september 2016

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu septembru 2016.  

Kako kaj vaše zdravje?

Odgovorite na vprašalnik nacionalne raziskave o vedenjskem slogu in pomagajte pri oblikovanju učinkovitih programov za boljše zdravje nas vseh. Več informacij najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Gradbena situacija “Podvoz Poljčane” in gradbena situacija “Nadvoz Spodnja Brežnica”

Občina Poljčane objavlja gradbeni situaciji, iz katerih sta razvidna poteka podvoza v centru Poljčan in nadvoza v naselju Spodnja Brežnica.

Nova telovadna skupina

Koronarni klub Maribor obvešča člane telovadne skupine in občane občine Poljčane, da prične  NOVA TELOVADNA SKUPINA , ki zajema bolnike s težavami ožilja in srca, bolnike s prebolelim infarktom, angino pektoris, bajpasi, zvišanim krvnim tlakom, sladkorjem in holesterolom,  s TELOVADBO V SREDO DNE  7. 9. 2016 OB 19 URI V PROSTORIH DOMA ŠPORTA IN KULTURE […]

Dar jeseni 2016

Turistično društvo Lucija Križeča vas vabi na tradicionalno prireditev Dar jeseni. Program prireditve: – mletje in stiskanje jabolk na stari vinski preši s pokušino, – peka kruha v krušni peči s pokušino, – kuhanje oglja, – pečenje kostanjev, – stava pršuta, – tekmovanje za največji poljski pridelek (buča, pesa, krompir), – vaška tržnica Poskrbljeno bo […]

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016. Vloge lahko oddate v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljete po pošti. Občina Poljčane obvešča, da je zaradi porabe sredstev za ukrep 1 (Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na […]

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Teniška igrišča v Poljčanah

Pričela se je letna teniška sezona. Teniška igrišča Poljčane bodo odprta vsak dan od 8. – 21. ure. Več informacij o rezervaciji igrišča in o plačilu vstopnine preberite na spodnji povezavi: Teniška igrišča v Poljčanah  

Video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane

Občane obveščamo, da bo predvidoma od ponedeljka, 9. maja 2016, do petka,  13. maja 2016 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč  urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki […]

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Letni programi Občine Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja: – Letni program športa Občine Poljčane za leto 2016 – Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2016 in – Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 07.09.2016
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Renata Golob | 07.09.2016 16:11

Občina Poljčane je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine: - posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca). Rok […]Več

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2016
Renata Golob | 07.09.2016 09:11

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2016. Rok za oddajo vlog je vključno 14. 10. 2016 do 12. ure.Več

Obrazi vseživljenjskega učenja
Renata Golob | 02.09.2016 13:24

Ljudska univerza Slovenska Bistrica organizira program Obrazi vseživljenjskega učenja, v katerem  se boste seznanili z digitalno fotografijo, naučili uporabljati fotoaparat na naših mobilnih telefonih in prenesti slike iz telefona na računalnik. Šli boste tudi na teren in fotografirali zanimivosti iz okolja in dogodke, predvsem pa ljudi. Prvo srečanje bo v sredo 7.  9.  2016 ob 17. […]Več

Koledar dogodkov in prireditev – september 2016
Renata Golob | 01.09.2016 12:14

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu septembru 2016.  Več

Kako kaj vaše zdravje?
Renata Golob | 30.08.2016 09:59

Odgovorite na vprašalnik nacionalne raziskave o vedenjskem slogu in pomagajte pri oblikovanju učinkovitih programov za boljše zdravje nas vseh. Več informacij najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.Več

Hitre povezave