Poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborovJavna dražba za nepremičnine – glavno skladišče LIP Poljčane d.d. v stečajuUtrinki prazničnega decembra v PoljčanahOrganiziranost in delovanje zimske službe na območju občine Poljčane 2014/2015Poslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoPlanetu Zemlja prijazna občina leta 2014 v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalci.Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – praznični december 2014Pravilno kurjenje z drvmi v kurilnih napravahProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k posredovanju predlogov za imenovanje članov posameznih vaških odborov. Pisne predloge za člane vaških odborov pošljite vključno do 23. januarja 2015, na naslov: OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, […]

Javna dražba za nepremičnine – glavno skladišče LIP Poljčane d.d. v stečaju

Stečajni upravitelj dolžnika Lesno industrijsko podjetje Poljčane d.d. – v stečaju, je dne 3. 12. 2014 na spletnem portalu AJPES objavil Javno dražbo za nepremičnine – glavno skladišče, ki bo dne 21.1.2015 ob 10:00 uri v sejni sobi Odvetniške družbe Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o. na naslovu Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje. Besedilo javne […]

Utrinki prazničnega decembra v Poljčanah

Letošnji praznični december smo obarvali s pravljičnimi trenutki. Ob vseh dogodkih, ki smo jih pripravili skupaj z različnimi akterji, smo želeli pričarati del prazničnega vzdušja ob koncu leta. Nekaj utrinkov…  

Organiziranost in delovanje zimske službe na območju občine Poljčane 2014/2015

Vseh posledic sneženja se ne da sanirati naen­krat. Zato je pomembno, da občani razu­mejo način delovanja in s svojim razumevanjem prioritet ter strpnostjo pripomorejo k hitremu in učinkovite­mu ukrepanju. S tem namenom vas želimo v nadaljevanju seznaniti z iz­vedbenim programom zimske službe, s katerim je urejeno njeno delovanje in verjamemo, da bomo s tem odgo­vorili […]

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Planetu Zemlja prijazna občina leta 2014 v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalci.

V četrtek, 13. 11. 2014 so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, zopet podelili nazive in priznanja občinam, ki so sodelovale na letošnjem jubilejnem vseslovenskem natečaju »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki ga od leta 2010 organizira društvo Planet Zemlja. Komisija letošnjega natečaja, v sestavi strokovnjakov Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo […]

Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – praznični december 2014

Občina Poljčane objavlja koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane za mesec december 2014.

Pravilno kurjenje z drvmi v kurilnih napravah

Objavljamo priporočilo Ministrstva za okolje in prostor RS o pravilnem kurjenju z drvmi v kurilnih napravah. Dodatne informacij o kurjenju lesa, kurjenju v drugih vrstah kurilnih naprav, predvpisih o dovoljenih emisijah iz kurilnih naprav, omejitvah uporabe trdnih goriv, izvajanju storitev javne dimnikarske službe itd., so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (www.mop.gov.si/). […]

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 09.01.2015
Turistični podmladek Osnovne šole Poljčane
Renata Golob | 09.01.2015 13:02

V mesecu septembru 2014 je bil, v sodelovanju Občine Poljčane in Osnovne šole Poljčane, ustanovljen Turistični podmladek OŠ Poljčane. Preberite več v članku: Več

Poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov
Renata Golob | 09.01.2015 12:58

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k posredovanju predlogov za imenovanje članov posameznih vaških odborov. Pisne predloge za člane vaških odborov pošljite vključno do 23. januarja 2015, na naslov: OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, […]Več

Javna dražba za nepremičnine – glavno skladišče LIP Poljčane d.d. v stečaju
Renata Golob | 07.01.2015 10:12

Stečajni upravitelj dolžnika Lesno industrijsko podjetje Poljčane d.d. – v stečaju, je dne 3. 12. 2014 na spletnem portalu AJPES objavil Javno dražbo za nepremičnine – glavno skladišče, ki bo dne 21.1.2015 ob 10:00 uri v sejni sobi Odvetniške družbe Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o. na naslovu Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje. Besedilo javne […]Več

Utrinki prazničnega decembra v Poljčanah
Renata Golob | 31.12.2014 13:31

Letošnji praznični december smo obarvali s pravljičnimi trenutki. Ob vseh dogodkih, ki smo jih pripravili skupaj z različnimi akterji, smo želeli pričarati del prazničnega vzdušja ob koncu leta. Nekaj utrinkov…  Več

Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – januar 2015
Renata Golob | 31.12.2014 13:28

Občina Poljčane obvešča:Več

Hitre povezave