Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcevPrednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini PoljčaneVarnost v prometu – naša skupna skrb8. poljčanski tekJavni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine8. občinski praznik Občine PoljčaneKoledar dogodkov in prireditev – maj 2016Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča PoljčaneJavni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2016Teniška igrišča v PoljčanahVideo snemanje občinskih cest na območju občine PoljčaneNapoved javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2016Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Letni programi Občine Poljčane za leto 2016Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcev

Vabimo vas na ogled razstave Iz malega raste veliko, pol stoletja slovenskih vrtcev, tokrat v Poljčane. Odprtje razstave bo 30. maja 2016 s pričetkom ob 17. uri v Vrtcu Poljčane. Razstava bo na ogled do 30. junija 2016, mogoče pa si je ogledati tudi Vrtec Poljčane, avtorjev Mojce Gregorski, Miha Kajzelj in Matica Lašiča (Modular arhitekti d.o.o.), ki […]

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.

Varnost v prometu – naša skupna skrb

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Občina Poljčane in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica vabijo na prireditev O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU SODELUJOČI: VRTEC IN 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE POLJČANE – predstavitev projektnega dela Pasavček – razstava likovnih del, plakati; delavnice za otroke, vožnja s kolesi – poligon EKIPA PRVE POMOČI Vrtec Slovenska […]

8. poljčanski tek

V počastitev občinskega praznika in pod pokroviteljstvom OBČINE POLJČANE vas vabimo na 8. POLJČANSKI TEK. PREDPRIJAVE in INFORMACIJE: do srede, 25. 5. 2016. Miran Voglar – za vrtec, osnovno šolo, družinski tek in štafete šola – miran.voglar@gmail.com Karl Petelinšek  – za ostale starostne kategorije moški, ženske in štafete odrasli –  karl.petelinsek@gmail.com. PRIJAVE: Izjemoma tudi na dan […]

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016. Vloge lahko oddate v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljete po pošti. Upoštevane bodo vloge prejete od vključno ponedeljka, 30. 5. 2016 dalje. Vloge oddane pred navedenim datumom bodo zavržene.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Poljčane je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine: – posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca). Rok […]

8. občinski praznik Občine Poljčane

Vabimo vas k udeležbi in sodelovanju na prireditvah, ki se bodo zvrstile v okviru 8. občinskega praznika Občine Poljčane. Spored prireditev v priponki.

Koledar dogodkov in prireditev – maj 2016

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu maju 2016.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva občinske svetnike, politične stranke, društva, organizacije in ostalo zainteresirano javnost v občini Poljčane, da lahko podajo svoje predloge za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Rok za predložitev predlogov: do 3. 6. 2016 Besedilo javnega poziva:

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2016

Občina Poljčane obvešča, da je objavljen ponovni Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2016. Rok oddaje prijave: 10. junij 2016 do 12. ure. Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) je na voljo na tej povezavi, lahko pa zanjo zaprosite tudi preko elektronske pošte obcina@poljcane.si. Za vse dodatne […]

Teniška igrišča v Poljčanah

Pričela se je letna teniška sezona. Teniška igrišča Poljčane bodo odprta vsak dan od 8. – 21. ure. Več informacij o rezervaciji igrišča in o plačilu vstopnine preberite na spodnji povezavi: Teniška igrišča v Poljčanah  

Video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane

Občane obveščamo, da bo predvidoma od ponedeljka, 9. maja 2016, do petka,  13. maja 2016 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč  urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki […]

Napoved javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2016

Občina Poljčane obvešča, da bo v mesecu maju 2016 objavila razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2016 pod spremenjenimi pogoji, kakor sledi iz nadaljevanja: Ukrep 1.) Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij […]

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Letni programi Občine Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja: – Letni program športa Občine Poljčane za leto 2016 – Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2016 in – Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 26.05.2016
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane
Renata Golob | 26.05.2016 13:18

Občina Poljčane objavlja končno prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane.Več

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016
Renata Golob | 26.05.2016 13:01

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016. Vloge lahko oddate v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljete po pošti. Upoštevane bodo vloge prejete od vključno ponedeljka, 30. 5. 2016 dalje. Vloge oddane pred navedenim datumom bodo zavržene.Več

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Renata Golob | 25.05.2016 16:44

Občina Poljčane je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine: - posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca). Rok […]Več

8. občinski praznik Občine Poljčane
Renata Golob | 23.05.2016 09:54

Vabimo vas k udeležbi in sodelovanju na prireditvah, ki se bodo zvrstile v okviru 8. občinskega praznika Občine Poljčane. Spored prireditev v priponki.Več

Koledar dogodkov in prireditev – maj 2016
Renata Golob | 29.04.2016 12:38

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu maju 2016.Več

Hitre povezave