Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoPoziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.Poslovanje z e-računiJavna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke občine PoljčaneOrganiziranost in delovanje zimske službe na območju občine Poljčane 2014/2015Planetu Zemlja prijazna občina leta 2014 v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalci.Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – praznični december 2014Pravilno kurjenje z drvmi v kurilnih napravahProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeNovi vozni redi Slovenskih železnic (od 15. 12. 2013) in opozorilo!Cene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane kot soustanoviteljice v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino […]

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke občine Poljčane

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke občine Poljčane in sicer v času od ponedeljka, 24. 11. 2014 do torka, 23. 12. 2014. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. *283, *282 in del […]

Organiziranost in delovanje zimske službe na območju občine Poljčane 2014/2015

Vseh posledic sneženja se ne da sanirati naen­krat. Zato je pomembno, da občani razu­mejo način delovanja in s svojim razumevanjem prioritet ter strpnostjo pripomorejo k hitremu in učinkovite­mu ukrepanju. S tem namenom vas želimo v nadaljevanju seznaniti z iz­vedbenim programom zimske službe, s katerim je urejeno njeno delovanje in verjamemo, da bomo s tem odgo­vorili […]

Planetu Zemlja prijazna občina leta 2014 v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalci.

V četrtek, 13. 11. 2014 so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, zopet podelili nazive in priznanja občinam, ki so sodelovale na letošnjem jubilejnem vseslovenskem natečaju »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki ga od leta 2010 organizira društvo Planet Zemlja. Komisija letošnjega natečaja, v sestavi strokovnjakov Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo […]

Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – praznični december 2014

Občina Poljčane objavlja koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane za mesec december 2014.

Pravilno kurjenje z drvmi v kurilnih napravah

Objavljamo priporočilo Ministrstva za okolje in prostor RS o pravilnem kurjenju z drvmi v kurilnih napravah. Dodatne informacij o kurjenju lesa, kurjenju v drugih vrstah kurilnih naprav, predvpisih o dovoljenih emisijah iz kurilnih naprav, omejitvah uporabe trdnih goriv, izvajanju storitev javne dimnikarske službe itd., so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (www.mop.gov.si/). […]

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Novi vozni redi Slovenskih železnic (od 15. 12. 2013) in opozorilo!

Obveščamo občane, da je z dnem 15. 12. 2013 pričel veljati novi vozni red Slovenskih železnic. Hkrati z uveljavitvijo novega voznega reda se, med železniškima postajama Poljčane – Dolga Gora v sistemu zavarovanja železniškega prometa, uvaja t.i. obojestranski promet. To pomeni da lahko istočasno vozi vlak v isto smer po levem, drugi vlak pa po desnem […]

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 19.12.2014
Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico
Renata Golob | 19.12.2014 08:46

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.siVeč

Obvestilo strankam Občine Poljčane
Renata Golob | 19.12.2014 08:30

Občina Poljčane obvešča, da se na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas in uradne ure na Občini Poljčane začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri.    Več

Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Renata Golob | 11.12.2014 11:07

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane kot soustanoviteljice v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino […]Več

Obvestilo strankam Upravne enote Slovenska Bistrica
Renata Golob | 10.12.2014 11:43

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da se na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas in uradne ure na Upravni enoti Slovenska Bistrica začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri. Enako velja za Krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici.Več

Poslovanje z e-računi
Renata Golob | 04.12.2014 07:52

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]Več

Hitre povezave