Koledar dogodkov in prireditev – maj 2016Tenis igrišča v Zgornjih PoljčanahČistilna akcijaNapoved javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2016Obvestilo za javnost – kresoviJavno zbiranje ponudb za prodajo nepremičninJavni razpis za sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2016Javno naročilo za »Prevoz učencev iz občine Poljčane v osnovno šolo v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020«Postavitev majskih drevesSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.Obvestilo o zapori cesteObiski v Vrtcu PoljčaneKoledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – februar 2016Letni programi Občine Poljčane za leto 2016Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba PodravjaVarna pot v šolo – pobudaPripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistemaOtroški igrišči v javni uporabiPoslovanje z e-računiPreverite, ali potrebujete energetsko izkaznicoProgram razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020Oskrba s pitno vodo v porečju DravinjeCene komunalnih storitev na območju občine PoljčaneOživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske dolineSkupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktovTržnica v PoljčanahObčina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma
Koledar dogodkov in prireditev – maj 2016

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu maju 2016.

Tenis igrišča v Zgornjih Poljčanah

Spoštovani. Občina Poljčane obvešča, da je igranje tenisa na igriščih v Zgornjih Poljčanah, do vključno torka 3. maja 2016 brezplačno. Nadaljnja navodila o nakupu vstopnic in rezervacijah terminov bomo objavili naknadno. Teniška igrišča bodo odprta vsak dan od 8.00 do 22. ure. Uporabnike igrišča prosimo, da upoštevate pravila športnega obnašanja in pravila dobrega gospodarjenja z igriščem. […]

Čistilna akcija

Ribiška sekcija Poljčane vabi na čistilno akcijo – čiščenje potoka Bela od izliva v Dravinjo do Lovnika in čiščenje porečja Dravinje od mostu v Spodnjih Poljčanah do mostu v Zgornjih Poljčanah. Zbor pri Domu krajanov ob 7.00 uri. Informacije: Ivan Rejc, predsednik Ribiške sekcije Poljčane, tel. 070 131 170

Napoved javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2016

Občina Poljčane obvešča, da bo v mesecu maju 2016 objavila razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2016 pod spremenjenimi pogoji, kakor sledi iz nadaljevanja: Ukrep 1.) Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij […]

Obvestilo za javnost – kresovi

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo upoštevati določene napotke. Le-ti so navedeni v pripetem dokumentu.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Občina Poljčane je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin: – posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca) in […]

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2016. Rok: 9. 5. 2016 do 12.00 ure

Javno naročilo za »Prevoz učencev iz občine Poljčane v osnovno šolo v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020«

Občina Poljčane objavlja javno naročilo za »Prevoz učencev iz občine Poljčane v osnovno šolo v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020« Rok za predložitev ponudb: 11. 5. 2016 do 9.00 ure

Postavitev majskih dreves

Občina Poljčane obvešča Vaške odbore, da lahko podajo vlogo za sofinanciranje postavitve majskih dreves na območju občine Poljčane.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”  Sklep je bil objavljen tudi v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 15/2016, dne 1. 4. 2016.

Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje. Več o tem na: www.mra.si Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: http://www.mra.si/garancijska_shema/   […]

Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da je zaradi zemeljskega plazu popolna zapora dela javne poti številka 947551 Spodnja Brežnica – Lušečka vas v Spodnji Brežnici. Iz smeri Poljčan je obvoz mogoč po ulici Na hribu. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Obiski v Vrtcu Poljčane

Nekaj utrinkov obiskov v novem Vrtcu Poljčane:  

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – februar 2016

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo v občini Poljčane odvijali v mesecu februarju 2016.

Letni programi Občine Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja: – Letni program športa Občine Poljčane za leto 2016 – Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2016 in – Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2016.

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč. Tisti dijaki […]

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in […]

Varna pot v šolo – pobuda

V akciji Varna pot v šolo posebno pozornost namenjamo začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, kot tudi ostalim osnovnošolcem, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in morajo ponoviti pravila varnega ravnanja v prometu. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje,  ne […]

Pripombe in opozorila o pomanjkljivostih v zvezi z izgradnjo vodovodnega sistema

Spoštovani. Dela pri izgradnji vodooskrbnega sistema prehajajo v zaključno fazo. Izteka se čas, ko lahko izvajalce opozorimo na morebitne pomanjkljivosti, ki ste jih opazili po opravljenih delih na trasi novega vodovodnega sistema. Pri tem se primerjalno osredotočite na stanje terena pred posegom in stanje po opravljenih delih. Novo stanje ne sme poslabšati predhodnih razmer. Prosimo vas, […]

Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo […]

Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico

Energetske izkaznice  so v Sloveniji obvezne od 4. julija 2013. Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje uradne podatke o energetski učinkovitoti stavbe ali referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Več o energetskih izkaznicah si lahko preberete v priloženem dokumentu ali na www.energap.si ali na www.energetika-portal.si

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran namenjeno Programu razvoja podeželja. Povezava: http://www.program-podezelja.si/sl/

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje

Občini Makole in Poljčane sta pristopili k izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane), ki bo zagotovil dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo. Preberite več o projektu.

Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Več o postavkah na računih.

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). […]

Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK! Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk… Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer: 1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC 2. […]

Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri. Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure […]

Občina Poljčane – učna občina – občina izobraževalnega turizma

Več o tem.          

Zadnje dodano dne: 29.04.2016
Koledar dogodkov in prireditev – maj 2016
Renata Golob | 29.04.2016 12:38

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, v občini Poljčane, odvijali v mesecu maju 2016.Več

Tenis igrišča v Zgornjih Poljčanah
Renata Golob | 29.04.2016 11:39

Spoštovani. Občina Poljčane obvešča, da je igranje tenisa na igriščih v Zgornjih Poljčanah, do vključno torka 3. maja 2016 brezplačno. Nadaljnja navodila o nakupu vstopnic in rezervacijah terminov bomo objavili naknadno. Teniška igrišča bodo odprta vsak dan od 8.00 do 22. ure. Uporabnike igrišča prosimo, da upoštevate pravila športnega obnašanja in pravila dobrega gospodarjenja z igriščem. […]Več

Napoved javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2016
Renata Golob | 26.04.2016 13:48

Občina Poljčane obvešča, da bo v mesecu maju 2016 objavila razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2016 pod spremenjenimi pogoji, kakor sledi iz nadaljevanja: Ukrep 1.) Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij […]Več

Obvestilo za javnost – kresovi
Renata Golob | 26.04.2016 13:46

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo upoštevati določene napotke. Le-ti so navedeni v pripetem dokumentu.Več

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Renata Golob | 04.04.2016 14:27

Občina Poljčane je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin: - posamezni del stavbe z ID 779-176-10 (posamezni del št. 10 v stavbi št. 176 k.o. 779 – Pekel): nestanovanjski prostor, v 1. etaži, Kajuhova ulica 6, Poljčane, v izmeri 316,41 m2, v stavbi na parceli št. 509/1 k.o. Pekel (prostori bivše enote vrtca) in […]Več

Hitre povezave