Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane

20. 2. 2014 309