Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

7. 5. 2014 250