Ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči

18. 10. 2014 206