Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada v Poljčanah

14. 3. 2023 29