Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici na podlagi ZUreP

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov