Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Oddaj pobudo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov