Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Oddaj pobudo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka