Prijava oziroma obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda (za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom)

Oddaj obvestilo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov