Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba