Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Poljčane (SD OPN 1)

9. 7. 2021 2