Predložitev predlogov za imenovanje predstavnikov v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

19. 1. 2021 13